Europarl  
 
Írsko
Štrukturované údaje
Zákon o voľbách
Prerozdelenie do politických skupín
Vývoj účasti na voľbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Írsko >> Zoznam kandidátov

Írsko - 18/05/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. FINE GAEL (PPE-DE)
South:.  East:. 
1. Simon COVENEY TD 1. Avril DOYLE
2.  2. Mairead MCGUINNESS
Dublin:.  North - West:. 
1. Gay MITCHELL TD 1. Senator Jim HIGGINS
2.  2. Cllr Madeleine TAYLOR-QUINN
b. LABOUR PARTY (PSE)
South:.  East:. 
1. Senator Brendan RYAN 1. Peter CASSELLS
2.  2. 
Dublin:.  North - West:. 
1. Proinsias DE ROSSA 1. Hughie BAXTER
2. Ivana BACIK 2. 
c. GREEN PARTY (VERTS/ ALE)
South:.  East:. 
1. Cllr Chris O’LEARY 1. Cllr Mary WHITE
2.  2. 
Dublin:.  North - West:. 
1. Patricia McKENNA 1. 
2.  2. 
d. FIANNA FAIL (UEN)
South:.  East:. 
1. Gerry COLLINS 1. Liam AYLWARD TD
2. Brian CROWLEY 2. Seamus KIRK TD
Dublin:.  North - West:. 
1. Cllr Royston BRADY 1. Jim MCDAID TD
2. Eoin RYAN TD 2. Sean O’NEACHTAIN
e. INDEPENDENTS
South:.  East:. 
1. Kathy SINNOTT 1. Clifford T REID
2. Gerard HANNAN 2. Seanan O’COISTIN
3. Anthony O’CONNOR 3. Justin BARRETT
4. Lily MOYNIHAN 4. Eoin DUBSKY
5.  5. Liam O’GOGAIN
6.  6. Joe NEAL
Dublin:.  North-West. 
2. Paul DOONAN 1. Marian HARKIN TD
3. Tom PRENDEVILLE 2. Dana Rosemary Scallon
4. Brendan PRICE 3. Marie HAINSWORTH
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. SINN FEIN
Dublin:.  East:. 
1. Mary Lou McDONALD 1. John DWYER
2.  2. 
South:.  North-West:. 
1. David CULLINANE 1. Pearse DOHERTY
2.  2. 
b. SOCIALIST PARTY
Dublin:.  East:. 
1. Joe HIGGINS TD 1. 
2.  2. 
South:.  North-West:. 
1.  1. 
2.  2. 
c. CHRISTIAN SOLIDARITY
Dublin:. 
1. Barry DESPARD