Europarl  
 
Poľsko
Štrukturované údaje
Zákon o voľbách
Prerozdelenie do politických skupín
Vývoj účasti na voľbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Poľsko >> Zoznam kandidátov

Poľsko - 03/06/2004


CONSTITUENCY 1
Pomorskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Janusz Antoni, LEWANDOWSKI 6. Jarosław Aleksander, KEMPA,
2. Brunon SYNAK, 7. Iwona Katarzyna, GRAJEWSKA,
3. Ewa Maria, MATUSKA, 8. Magdalena, SZACHMYTOWSKA,
4. Jaromir Jacek, SZROEDER, 9. Mariusz Stanisław, SŁOMIŃSKI,
5. Agnieszka Maria, OWCZARCZAK, 10. Tomasz SZYMCZAK,
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Krzysztof Adam, SŁAWSKI, 6. Marcin, NOWAKOWSKI,
2. Stanisław, JANK, 7. Przemysław, RAKOWSKI,
3. Stanisław Bernard, KALINOWSKI, 8. Anna Magdalena, SŁUPSKA,
4. Tadeusz, KELIŃSKI, 9. Radosław Jan, SZATKOWSKI,
5. Jacek Robert, NOSEL, 10. Krzysztof Gabriel, TRAWICKI,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Joanna SENYSZYN, 6. Karolina Elżbieta, RANIEWICZ,
2. Wojciech LAMENTOWICZ (UP), 7. Paweł PRZYBECKI,
3. Tadeusz Antoni, HUCIŃSKI, 8. Klaudiusz Przemysław, DYJAS,
4. Ewa Aleksandra, SEROCKA, 9. Tadeusz Jan, SPYCHALSKI,
5. Ryszard Andrzej, ZAGŁOBA, 10. 
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Jerzy Marian, MŁYNARCZYK, 6. Andrzej, ŻUROWSKI,
2. Lechosław, BAR, 7. Agnieszka, WRYCZ,
3. Krzysztof Ryszard STOPIERZYŃSKI, 8. Michał, OLSZEWSKI,
4. Marek, DANKOWSKI, 9. Robert Damian, KONIUSZEK,
5. Tomasz, CZERMIŃSKI, 10. Sławomir Michał, MIKULSKI,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Olga, KRZYŻANOWSKA 6. Marian, NIKEL,
2. Piotr, BENIUSZYS, 7. Małgorzata, RADŁOWSKA,
3. Anna BOGUCKA-SKOWROŃSKA, 8. Stanisław, JUSZCZYK,
4. Andrzej, CHMIELECKI, 9. Przemysła, BOBRUCKI,
5. Zbigniew, KOZICKI, 10. Igor, NADOLSKI,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Anna Elżbieta, FOTYGA, 6. Benedykt, KARCZEWSKI,
2. Hanna , FOLTYN-KUBICKA, 7. Hanna, STOLAREK-BOHNKE
3. Andrzej, JAWORSKI, 8. Maciej Andrzej, LIBISZEWSKI,
4. Adam, TREDER, 9. Patryk, DEMSKI,
5. Grzegorz Marek, GASZTA, 10. Grzegorz, STRZELCZYK,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Bogdam SEDLER, 6. Barbara, DZIETCZYK,
2.  7. Roman Józef, WOŁOSZYN,
3. Czesław Zbigniew, KIERNOZEK, 8. Radosław, KAMIŃSKI,
4. Edward Antoni, MEYER, 9. Halina Nina, SYKAŁA,
5. Michał Justyn, ŻABIŃSKI, 10. Andrzej Jerzy, KAWECKI,
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Robert, STRĄK, 6. Stanisław, WANKE,
2. Sławomir, Antoni, NIECKO, 7. Roman, PAJĄK,
3. Tomasz Wojciech, GÓRSKI, 8. Agnieszka Teresa, PUJSZA,
4. Piotr Jan, BŁASZOWSKI, 9. Piotr Kazimierz, POBŁOCKI,
5. Andrzej, RADKA,, 10. Hieronim Marceli, KOSECKI,
i. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Tadeusz, ROCŁAWSKI, 6. Krzysztof Francieszek, CHOROŚ,
2. Henryk, BUGŁACKI, 7. Gerard Benon, KREFT,
3. Teresa Janina, GRUDA, 8. Jarosław Antoni, KRASICKI,
4. Barbara Hanna, CZUBACZYŃSKA, 9. Henryk Zbigniew , DOBOSZ,
5. Jacek Ryszard, PASZKIEWICZ, 10. Krystyna Ewa, PAJURA,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Danuta KOBYLIŃSKA-WALAS, 4. Zbigniew Teodor, SZYCA,
2. Jan IWASZKIEWICZ, 5. Tomasz JANKOWSKI,
3. Eugeniusz JANOWICZ, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Beata, CHRONOWSKA, 4. Ewa, ZAWILIŃSKA,
2. Paweł Janusz, TERESIAK, 5. Stanisław Ryszard, SAJUR,
3. Zenon Bronisław, ZWARA, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Kazimierz, KORALEWSKI, 4. Elżbieta Maria, MARUSIK,
2. Krzysztof Konrad, PAPROCKI, 5. Andrzej, GOLONKO,
3. Krzysztof, WŁODARSKI, 4. 
d.OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Krzysztof, KREMKY, 4. Marta Luiza, SKIBICKA,
2. Paulina Joanna, WARDOWSKA, 5. Krzysztof Zdzisław, ŁUCZKIEWICZ,
3. Zbigniew Henryk, WNUK, 6. 
e. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1.  4. Brunon Feliks, GAJEWSKI,
2. Marcin Józef, PILIŃSKI, 5. Waldemar Adam, JAROSZEWICZ,
3. Teresa Maria, KRASOWSKA, 6. 

CONSTITUENCY 2
Kujawsko -pomorskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Jacek BENDYKOWSKI 6. Michał JOACHIMOWSKI
2. Joanna WASICKA 7. Marek BRUZDOWICZ
3. Tadeusz ZWIEFKA 8. Mirosław SKIBA
4. Krzysztof SIKORA 9. Edward GAITKOWSKI
5. Piotr CAŁBECKI 10. Sławomir KOPYŚĆ
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Eugeniusz, KŁOPOTEK, 6. Jacek, NOWAK,
2. Marek Daniel, DOMŻAŁA, 7. Milena Joanna, MIERZWA,
3. Zbigniew, SOSNOWSKI, 8. Magdalena, WICHROWSKA,
4. Arkadiusz, PISAREK, 9. Marek Wojciech, KAZMIERSKI,
5. Krzysztof Roman, DĄBKOWSKI, 10. Marian Jan, ZIELIŃSKI,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Jerzy WENDERLICH, 5. Łukasz KOWAROWSKI,
2. Grażyna CIEMNIAK, 6. Marlena PRZYBYŁ,
3. Iwona JANIAK, 7. Jakub DANIELEWICZ,
4. Irena KOLESIŃSKA, 8. 
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Jan, MIKOŁJACZAK, 6. Franciszek, OSTROPOLSKI,
2. Waldemar, JĘDRZEJCZYK, 7. Joanna, KUCHTA,
3. Arkadiusz, KRYGIER, 8. Tomasz, SKAŁECKI,
4. Jarosław, STRÓŻYK, 9. Alina Barbara, DOBERSZTYN,
5. Anita, PERLIKOWSKA, 10. Marcin , KRASZEWSKI,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Marian FILAR, 6. Piotr, SKOWROŃSKI,
2. Mirosław Piotr, KRZEMKOWSKI, 7. Mieczysław Karol, NAPARTY,
3. Tomasz, CHYŁA, 8. Elwira Helena, BROMBEREK,
4. Zenon Marian, SIKORSKI, 9. Izabela Aleksandra, TUROWSKA,
5. Ewa Wioletta, TRZCIŃSKA, 10. Roman Piotr, GODLEWSKI
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Zbigniew, GIRZYŃSKI, 6. Wiesław, MILEWICZ,
2. Kosma, ZŁOTOWSKI, 7. Bożena, ADAMSKA,
3. Ryszard, BOROWSKI, 8. Anna, MAĆKOWSKA,
4. Tomasz, SIBORA, 9. Paweł, GRZYBOWSKI,
5. Arkadiusz, GOSZKA, 10. Tadeusz, ZAWIASIŃSKI,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Waldemar, NOWAKOWSKI, 6. Wiesław Krzysztof, RAFALSKI,
2. Artur, PIOTROWICZ, 7. Arkadiusz Józef, WRÓBEWLSKI,
3. Joanna Alicja, IDCZAK, 8. Lech Piotr, SKARBIŃSKI,
4. Sebastian Franciszek, FILIPEK-KAŹMIERCZAK, 9. Andrzej, PIETRZAK,
5. Michał, GMYS, 10. Piotr Jarosław, OSTROWSKI,
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Anna, Elżbieta, SOBECKA, 6. Janusz Zdzisław, KLIMEK,
2. Sławomir Maciej, ROIŃSKI, 7. Piotr Paweł, ŚIĘBIDA,
3. Marcin, WROŃSKI, 8. Stanisław, GRODZICKI,
4. Wojciech Adam, SŁAWIŃSKI, 9. Damian Michał, RYBAK,
5. Tadeusz, ZAPARUSZEWSKI, 10. Dariusz Stanisław, WAŁĘSA,
i. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Marek Jacek, MAJEWSKI, 6. Zdzisław Roman, TALARCZYK,
2. Eugeniusz Roman, WYPIJEWSKI, 7. Zbigniew Grzegorz, TUROWIEC,
3. Sławomir Andrzej, SZYC, 8. Tadeusz Damazy, KOPERSKI,
4. Dariusz, WOŹNIAK, 9. Agnieszka Joanna, WÓJCIK,
5. Andrzej, DUKAT, 10. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Piotr RADZICKI, 4. Adam, JANKOWSKI,
2. Leszek KARWECKI, 5. Mariola Danuta, WEGNER,
3. Gabriel, MAŃKOWSKI, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Grzegorz Adam, KULCZYCKI, 4. Waldemar, WOLANT,
2. Zbigniew, ADAMCZYK, 5. Arkadiusz Tomasz, SKALSKI,
3. Sabina Jadwiga, WODNIOK, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Wojciech, NOWACKI, 4. Krzysztof, POCHMARA,
2. Edward, FORTUNIAK, 5. Władysław, MARKOWSKI,
3. Maria, KOSTZREWA, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Stefan Marian, PASTUSZEWSKI, 4. Piotr, JANKOWSKI,
2. Jakub Stanisław, KAWAŁEK, 5. Włodzimierz Jan, ZIELIŃSKI,
3. Marcin Jakub, WYSOCKI, 6. 
e. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Maria Teresa, ŚLIWIŃSKA, 4. Tomasz, BOROWIAK,
2. Wojciech, JARANOWSKI, 5. Mirosław Antoni, GLAZIK,
3. Tomasz Henryk, DZIKI, 6. 

CONSTITUENCY 3
Podlaskie and Warmińsko- Mazurskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Barbara, KUDRYCKA 6. Marek, PRZEŹDZIECKI
2. Krzysztof Wiesław, HOŁOWCZYC 7. Maciej Paweł, GRZECHNIK
3. Witold, STRZELEC 8. Marcin, KOZŁOWSKI
4. Cezary, CIEŚLUKOWSKI 9. Benon Józef, GAZIŃSKI
5. Bożena Halina, DIABY 10. Jacek, PIORUNEK
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Stanisław, ŻELICHOWSKI, 6. Iwona, KACPRZAK,
2. Wojciech, DZIERZGOWSKI, 7. Renata Małgorzata, KOBIELA,
3. Alicja, HRYNIEWICKA, 8. Piotr Karol, PŁOSKI,
4. Wacław Jan, STRAŻEWICZ, 9. Krzysztof, RADZISZEWSKI,
5. Marek, TRĘBICKI, 10. 
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Janusz LORENZ, 4. Sebastian FLOREK,
2. Zofia TRANCYGIER - KOCZUK, 4. Tomasz GAŁĄZKA,
3. Bartosz, WOJDA, 6. Hanna MIKULSKA – BOJARSKA,
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Wojciech Bartłomiej, SZEWKO, 5. Monika, WRÓBLEWSKA,
2. Zbigniew Hipolit, PUCHAJDA, 6. Robert, PONCYLJUSZ,
3. Anna, BURYŁO, 7. Grzegorz, EIDER,
4. Andrzej, ZABORSKI, 8. Maja Kinga, BARTOSZEWICZ,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Michał, KLINGER, 6. Daniel Andrzej, OŁTARZEWSKI,
2. Ewa Renata, ZAKRZEWSKA, 7. Dariusz, LIS,
3. Paweł, STRĄCZEK, 8. Stefan Michał, MARCINKIEWICZ,
4. Andrzej, KUŹMA, 9. Damian, SIENKIEWICZ,
5. Janusz Andrzej, GIERULSKI, 10. Andrzej, ROMAŃCZUK,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Aleksander, SZCZYGŁO, 6. Kazimierz, ROMANOWSKI,
2. Jan, ŻOCHOWSKI, 7. Wojciech, SZADZIEWICZ,
3. Romuald, ŁANCZKOWSKI, 8. Paweł, KOWSZYŃSKI,
4. Grzegorz NOWACZYK, 9. Tomasz, BINCZAK,
5. Waldemar Franciszek PĘDZIŃSKI, 10. Iwona, ARENT,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Bolseław Borys, BORYSIUK, 6. Jolanta, JEZNACH,
2. Grzegorz Władysław, MAJCHRZAK, 7. Józef, WIERZBIŃSKI,
3. Tomasz Edward, GAN, 8. Dariusz Walenty, SARGALSKI,
4. Ewa, GUTOWSKA, 9. Zenon, ZAWADZKI,
5. Wojciech, BABIŃSKI, 10. Ewa, RADUSZKIEWICZ,
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Bogusław, ROGALSKI, 6. Jan, JAROTA,
2. Marek, WASILEWSKI, 7. Katarzyna, DEC,
3. Beata, ANTYPIUK, 8. Sebastian, CZAJKOWSKI,
4. Anna, BOGDAN, 8. Piotr, PREKOWSKI,
5. Piotr, ZARĘBA, 9. Zbigniew, ŁUKASZEWSKI,
i. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Marek Sławomir, ŻEJMO, 6. Marcin, SKOWROŃSKI,
2. Klaudiusz, SEVKOVIC, 7. Wiesław, SAWICKI,
3. Mieczysław, SOWUL, 8. Czesława, ŻBOKOWSKA-NAPIÓRKOWSKA,
4. Władysław, KUBIŃSKI, 9. Marcin, KOSZUTA,
5. Wiesław, PACHO, 10. Mariusz, WRÓBEL,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Janusz Leon, LEWKO, 4. Henryk LELUSZ,
2. Korneliusz Piotr, PACUDA, 5. Adam RUDZEWICZ,
3. Janusz Franciszek, NOWAKOWSKI, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Kazimierz, LUBOWICKI, 4. Iwona Izabela, MAŁYSZ,
2. Jerzy Zbigniew, SZYMAŃSKI, 5. Aldona Julita, KULPA,
3. Ksawery, NIKODY, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Bogumił Cezary, KOWSZUK, 4. Wojciech Szczepan, GROTECKI,
2. Michał, MADRAS, 5. Ewa Małgorzata, KOZŁOWSKA,
3. Izabella, BARTOSZEWSKA-LEOSZKO, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Franciszek, SIEMIENKO, 4. Szczepan Michał, CHMAY,
2. Piotr, ŁAZOWSKI, 5. Elżbieta Barbara, SKOWROŃSKA
3. Jerzy Włodzimierz, JAROSZEWSKI, 6. 
e. PPN - POLSKA PARTIA NARODOWA
1. Iwona, ZIELINKO, 4. Edward Stanisław, PIASECKI,
2. Karolina Helena, SURAŻYŃSKA, 5. Andrzej, PARSZO,
3. Sławomir Aleksander, DAWIDOWSKI, 6. Władysław Mieczysław, ORZECHOWSKI,
f. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Gniewomir, ROKOSZ-KUCZYŃSKI, 4. Słwomir, SNARSKI,
2. Lech, RUTKOWSKI, 5. Lechm MARGEL,
3. Dariusz, CISZEWSKI, 6. 
g. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Janina, RADOMSKA, 4. Mirosław, SUWIŃSKI,
2. Marek, CZARNIAWSKI, 5. Halina, CHODOROWICZ,
3. Krzysztof, NIEWIŃSKI, 6. 

CONSTITUENCY 4
City of Warsaw and part of the Mazowieckie Voivodship (powiats: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Paweł PISKORSKI 6. Krzysztof ROSZKOWSKI
2. Wisła SURAŻSKA 7. Anna KALINOWSKA
3. Andrzej KRAJEWSKI 8. Witold REMISZEWSKI
4. Andrzej CHOŁDZYŃSKI 9. Renata OSIECKA
5. Marzena GRZEGORCZYK 10. Bartłomiej KOZŁOWSKI
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Mirosław, ZĄBEK, 6. Artur, POZOREK,
2. Erwina Lilia, RYŚ-FERENC, 7. Marcin Paweł, PODKAŃSKI,
3. Dariusz Grzegorz, GRAJDA, 8. Sławomir, ZAJĄC,
4. Ewa, WIŚNIEWSKA, 9. Andrzej Henryk, SIARNA,
5. Piotr Stanisław, GALIŃSKI, 10. Stanisław Jakub, WÓJCIK,
c SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Piotr GADZINOWSKI, 5. Daniel, PREDKOPOWICZ,
2. Anna SKRZYPEK, 6. Anna, UZDOWSKA-GACEK,
3. Grzegorz, WALKIEWICZ, 7. Janusz CIEŚLAK
4. Joanna MIZGAŁA, 8. 
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Dariusz, ROSATI, 5. Roman, DOMAŃSKI,
2. Małgorzata. PACEK, 6. Piotr, POJEDYNEK,
3. Bartosz, SZYKE, 7. Daniel, GARŁOWSKI,
4. Kinga, MACIEJEWSKA, 8. Piotr, SKUBISZEWSKI,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Bronisław, GEREMEK 6. Krzysztof Tadeusz, POPOWICZ,
2. Wikotr Tadeusz, JĘDRZEJEWSKI, 7. Antonina Maria, ŻMIJEWSKA,
3. Magdalena, NETZEL, 8. Andrzej Robert, FERBER,
4. Maria Anna, KNOTHE, 9. Lech Kazimierz, KŁOSIEWICZ,
5. Jan Krzysztof, MINKIEWICZ, 10. Andrzej Jan, WIELOWIEYSKI,
f. ZIELONI 2004 (Verts/ALE) (No MEPcurrently)
1. Urszula, BURKOT, 5. Izabela, ODROBIŃSKA,
2. Krystian, LEGIERSKI, 6. Michał, DUSZAK,
3. Magda, MOSIEWICZ, 7. Łukasz, CIOŁEK,
4. Maciej, WIECZORKOWSKI, 8. 
g. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Michał Tomasz , KAMIŃSKI, 6. Romuald, GRONKIEWICZ,
2. Janusz Bogumił, KOCHANOWSKI, 7. Anna, SIKORA,
3. Ewa, TOMASZEWSKA, 8. Tomasz Marian, KOZIŃSKI,
4. Jacek Antoni, PIĄTKIEWICZ, 9. Leszek, TOKARCZYK,
5. Grażyna, IGNACZAK – BANDYCH 10. Paweł, STAŃCZYK,
h. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Michał Paweł, WOSZCZEROWICZ, 6. Marek Janusz, JOKIEL,
2. Anna, KALATA, 7. Krzysztof Adam, BARCIKOWSKI,
3. Grzegorz Stanisław, LIZER, 8. Monika Małgorzata, GRABAREK,
4. Alina, PIOTROWSKA, 9. Oktawian Krzysztof, DOMINIK,
5. Zygmunt Bolesław, KRÓLAK, 10. Piotr Jacek, ZYGARSKI,
i. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Wojciech, WIERZEJSKI, 6. Mariusz Artur, AFFEK,
2. Marcin, OLBRYCHT, 7. Daniel, PAWŁOWIEC,
3. Jan, ENGELGARD, 8. Bernard, WOJCIECHOWSKI,
4. Krzysztof, MOTAS, 9. Andrzej, ZAKRZEWSKI,
5. Cyprian Andrzej, GUTKOWSKI, 10. Szymon Jerzy, PAWŁOWSKI,
j. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Roman, JAGIELIŃSKI, 6. Teresa, JAROSZEWSKA-PEŁKA,
2. Andrzej, ZIEMSKI, 7. Witold, CZERNEK,
3. Karol, KOSTRZĘBSKI, 8. Janusz, DYDUCH,
4. Beata, SZCZYTOWSKA, 9. Stanisław, ŁOPUSZAŃSKI,
5. Agnieszka, MIROWSKA-TOMASZEWSKA, 10. Ewa, JASKÓŁSKA,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Barbara BORYS-DAMIĘCKA, 4. Bogdan LESYNG,
2. Karol, MIŁKOWSKI, 5. Remigiusz, WITKOWSKI,
3. Ryszard BOBROWSKI, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Andrzej, CHYŁEK, 4. Martyna Mieczysława, SKIBNIEWSKA,
2. Krzysztof Józef, MORDASIEWICZ, 5. Patryk Witold, ZIÓŁKOWSKI,
3. Katarzyna Ewa, TUREK, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Stanisław, WOJTERA, 4. Dariusz, DEREŃKO,
2. Marcin, BONICKI, 5. Przemysław, ZABOKLICKI,
3. Wojciech, BARTELSKI, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Albert Stanisław, ŚWIATOPEŁK-CZETWERTYŃSKI, 4. Tadeusz, MILIK
2. Waldemar, BŁASZCZUK, 5. Leszek, SKWIERCZYŃSKI,
3. Monika Małgorzata, WIELGOSZ, 6. 
e. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Bohdan Heronim, CYWIŃSKI, 4. Helena, SZCZEKOWSKA,
2. Krzysztof Henryk, ŻMIJEWSKI, 5. Marek Jarosław, HOŁUBICKI,
3. Andrzej, STREJLAU, 6. 
f. RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
1. Krystyna, KRZEKOTOWSKA 4. Kazimierz, RÓWNY
2. Agnieszka, BAÑKOWSKA, 5. Ewa, WIERZBOWSKA,
3. Dariusz, RUDNICKI, 6. 
g. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Ireneusz Ryszard, KOSMAHL, 4. Maria Jolanta, SŁMIŃSKA,
2. Jan, GULAK, 5. Adam Jakub, TRETTER,
3. Zbigniew Jakub, SZLENIK, 6. 

CONSTITUENCY 5
The remaining part of the Mazowieckie Voivodship (powiats: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpacki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski and the cities of Płock, Radom, Ostrołęka and Siedlce),
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Krzysztof BOBIŃSKI 6. Waldemar OLSZEWSKI
2. Robert AMBROZIEWICZ 7. Krzysztof STRZYŻEWSKI
3. Dariusz SZCZYGIELSKI 8. Iwona LEWANDOWSKA
4. Jolanta KORPETTA-ZYCH 9. Ryszard KRAJEWSKI
5. Jerzy KRUPA 10. Wojciech CHODKOWSKI
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Adam Krzysztof, STRUZIK, 6. Danuta, JANUSZ,
2. Elżbieta, LANC, 7. Rafał, CZAJKOWSKI,
3. Zbigniew Krzysztof, KUŹMIUK, 8. Wiktor Władysław, SZMULEWICZ,
4. Jan, BORKOWSKI, 9. Zenon, SZCZEPANOWSKI,
5. Henryk, KISIELEWSKI, 10. Marek Wacław, SAWICKI,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Marian, WORONIN, 6. Sylwia, SZWED,
2. Anna GREGIER, 7. Cezary, SIERADZKI,
3. Wojciech, JASTRZĘBSKI, 8. Andrzej, STEFANIAK,
4. Anna, ZIAREK, 9. Jacek, WŁODYKA,,
5. Barbara, SKAŁBANIA, 10. 
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Krzysztof Teodor TOEPLITZ, 6. Dariusz, MYRCHA,
2. Zugmunt Jacek, NITA, 7. Dorota, BORUTA,
3. Elżbieta Teresa, BIERNACKA, 8. Sebastian, KOZŁOWSKI,
4. Swapan, CHAUDHURI, 9. 
5. Teresa, CHLEBIŃSKA, 10. 
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Agata, MORGAN 6. Krzysztof Alfred, SIEMIENIK,
2. Jeremi, SADOWSKI, 7. Paweł Michał, POŚNIK,
3. Kamila, GASIUK, 8. Agata Joanna, GRZELEWSKA,
4. Anna Antonina, DARSKA, 9. Krzysztof, DOŁOWY,
5. Sławomir, WALCZUK, 10. Zbigniew, BUJAK,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Marian, PILKA 6. Tomasz, KALZYNSKI,
2. Janusz, NIEDZIELA, 7. Kinga, ILSKA,
3. Tadeusz, PYRCIOCH, 8. Tomasz, KOTOWSKI,
4. Cezary, POMARANSKI, 9. Marek, MARTYNOWSKI,
5. Małgorzata, KRZYZANOWSKA, 10. Artur, MARSZALKIEWICZ,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Marek, CZARNECKI, 6. Tomasz Cezary, SZYJKO,
2. Andrzej Józef, GERYK, 7. Karolina, SOCHA,
3. Ryszard Stanisław, WIJAS, 8. Sławomir Grzegorz, KĘPCZYK,
4. Urszula, ZIEJA-SIEDLECKA, 9. Jerzy Stanisław, PIASECZKI,
5. Agnieszka, BROMKE, 10. Czesław Jacenty, KRAKOWSKI,
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Dariusz, GRABOWSKI, 6. Marek, RATYŃSKI,
2. Bogusław, KOWALSKI, 7. Arkadiusz, SOWA,
3. Witold, BAŁAŻAK, 8. Marian, BRUDZYNSKI,
4. Włodzimierz, KUCHARSKI, 9. Waldemar, BRZOSTEK,
5. Adam, GUCWA, 10. Jerzy Filip, CHRZANOWSKI,
i. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Tomasz, MAMIŃSKI, 6. Zdzisław, SYKALA,
2. Katarzyna Anna, ROMAN-PĘKAŁA, 7. Michał, BRUDNY,
3. Adam, MROCZKOWSKI, 8. Leszek, KUBIK,
4. Józef, PIEŃKOWSKI, 9. Leszek, FEDORIWICZ,
5. Edyta, MALEWICZ, 10. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Józef, SZABŁOWSKI, 4. Paweł, GAJOS,
2. Alicja, ZIELIŃSKA, 5. Anna, PTAK,
3. Robert, RAJECKI, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Michał, JANISZEWSKI, 4. Adam, RADZIWON,
2. Robert Paweł, WÓJCIK, 5. Izabela Helena, SOBOLEWSKA,
3. Janusz Edward, GAŃKO, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Andrzej Jacek, NOWAKOWSKI, 4. Waldemar Jan, RAJCA,
2. Michał Andrzej, FISZER, 5. Krzysztof Jan, ŻOCHOWSKI,
3. Adam, WIELOMSKI, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Andrzej, KOWALCZYK, 4. Ewa, OLESIEJUK,
2. Wacław, ŻELAZO, 5. Marcin, Aleksander, JAROSZ,
3. Jolanta, DUCH, 6. 
e. PPN - POLSKA PARTIA NARODOWA
1. Beata Małgorzata, MAKSYMIAK, 4. Edward, JANICKI,
2. Katarzyna Renata, JAŚKIEWICZ, 5. Sylwester, STELMASZCZYK,
3. Romuald, SULIMA, 4. 
f. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Jan, REJCZAK, 4. Teresa Jadwiga, BANASIAK,
2. Jerzy Marian, KITA, 5. Adam Feliks, WOJCIECHOWSKI,
3. Michał, DROZDEK, 6. 

CONSTITUENCY 6
Łódzkie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Jacek SARYUSZ-WOLSKI 6. Longiniusz ŁUCZAK
2. Jan ŻEREK 7. Janusz JASIŃSKI
3. Aleksander BACCIARELLI 8. Tadeusz SOKÓŁ
4. Ilona ORCZYKOWSKA 9. Jakub JĘDRZEJCZAK
5. Michał RYSZKIEWICZ 10. Rafał Piotr WÓJCIK
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Janusz Czesław, WOJCIECHOWSKI, 6. Włodzimierz Jan, OWCZAREK,
2. Wojciech Szczęsny, ZARZYCKI, 7. Wiesław, GOŁĘBIEWSKI,
3. Krystyna, OZGA, 8. Witold Jacek, WITCZAK,
4. Tadeusz Stanisław, GAJDA, 9. Henryk Stanisław, SIEMIŃSKI,
5. Jolanta Halina, SZCZYPIŃSKA, 10. Sławomir Krzysztof, JUSZCZYK,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Mieczysław TEODORCZYK, 6. Paweł, SZCZEŚNIAK,
2. Anna Małgorzata, ADAMSKA, 7. Aleksandra Izabella, DARNOWSKA,
3. Wiesława, GARSTKA, 8. Iwona Katarzyna, FAŁTYN,
4. Jerzy Henryk, JANICKI, 9. Bogdan Stanisław, RUNOWSKI,
5. Magdalena, MARCINIAK, 10. Krzysztof Henryk, TUROWSKI,
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Marek Piotr, GÓRSKI, 6. Ewa, MINOR-ŁUNKIEWICZ,
2. Jacek, CHMIELNIK, 7. Arkadiusz, GÓRA,
3. Grzegorz, LEŚNIEWICZ, 8. Paweł, ROZPIÓRSKI,
4. Andrzej, MICHAŁKIEWICZ, 9. Katarzyna Justyna, NOWAKOWSKA,
5. Julia, KIROWA-WIŚNIEWSKA, 10. Filip, BURSA,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Cezary, JÓZEFIAK, 6. Anna, POLAKOW-NEJMAN,
2. Katarzyna, LUBNAUER, 7. Ryszard, GOLAŃSKI,
3. Robert, PAWLAK, 8. Jolanta, SZARLEJA,
4. Emilia, KANSY-SŁOWIŃSKA, 9. Błażej, LENKOWSKI,
5. Paulina, KUZNIAK, 10. Rafał, WAWRZYŃCZAK,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Paweł, ZALEWSKI, 6. Bohdan, PILARSKI,
2. Małgorzata, BARTYZEL, 7. Andrzej, LIS,
3. Maria, WENTLANDT - WALKIEWICZ, 8. Jerzy, LOBA,
4. Tomasz, BEKALAREK 9. Iwona, WIECZOREK
5. Piotr, ZIOLKOWSKI, 10. Jakub, WODKA,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Bogdan, GOLIK, 6. Jacek, KARDASZEWSKI,
2. Wiktor Piotr, SZEWCZYK, 7. Michał Amadeusz, DRAB,
3. Zbigniew Stanisław, WOJTERA, 8. Joanna Małgorzata, UBYCH,
4. Bogdan, LISIECKI, 9. Marek, SZUFLIŃSKI,
5. Grzegorz, CABAN, 10. Kazimierz, KARP,
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Ryszard, BENDER, 6. Zbigniew, CABAN,
2. Urszula,. KRUPA, 7. Elżbieta, MANZEL,
3. Marek, RATUSZNIAK, 8. Kryspian, PRZYJAZNY,
4. Maria Bernadeta, PŁOSZAJSKA, 9. Piotr Tadeusz, SZADKOWSKI,
5. Jan Aleksander, LIBERA, 10. Jacek Marian, ADAMCZYK,
i. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Krzysztof, RUTKOWSKI, 6. Edward Józef, GRZYBOWSKI,
2. Renata, NOWAK, 7. Arkadiusz Adam, PUPAR,
3. Wiesława, WYSOCKA, 8. Paulina Jadwiga, KOMOS,
4. Grażyna, ROSIŃSKA, 9. Katarzyna, BIERNACIAK,
5. Sławomir Piotr, DANIŁOWICZ, 10. Bogdan, KACZMARCZYK
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Sławomir Jan, OWCZARSKI, 4. Marcin Włodzimierz, SZULC,
2. Janusz, RATAJCZYK, 5. Agata Halina, OWCZAREK,
3. Aleksandra Anna, SZELIGOWSKA, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Andrzej, ŚLIPKO, 4. Adam Marcin, STAŚKIEWICZ,
2. Paweł, WIELECHOWSKI, 5. Zbigniew Józef, DĘBICKI,
3. Waldemar, BOROWSKI, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Kacper Mikołaj, KORWIN-MIKKE, 4. Przemysław, CHRUST,
2. Andrzej Roman, MALKA, 5. Maciej, ABRAMOWICZ,
3. Marcin Andrzej, MOTYLEWSKI, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Rafał Wojciech, KASPRZYK, 4. Antoni, SZRAM,
2. Dionizy Adam, GŁOWACKI, 5. Lech Jan, BANASIK,
3. Danuta Maria, KONIECZNA MALATYŃSKA, 6. 
e. PPN - POLSKA PARTIA NARODOWA
1. Mariusz, OPALA, 4. Beniamin, DWORZYŃSKI,
2. Paweł, WRZESIŃSKI, 5. Zdzisław Bronisław, PODSIEDZIK,
3. Tomasz, ŁUKASZEWSKI, 6. 
f. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Wojciech, ŁASZKIEWICZ, 4. Krasimir, KARKOSZKA,
2. Michał, SEWERYŃSKI, 5. Jerzy, GORYSZEWSKI,
3. Janusz Henryk, ZAWADZKI, 6. 
g. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Edward, DULEWICZ, 4. Mariusz Marek, MICHALAK,
2. Agata, ROSIAK-MIROWSKA, 5. Robert Józef, POGORZELEC,
3. Tomasz, SZYMAŃSKI, 6. 
h. NARODOWE ODRODZENIE POLSKI
1. Maciej, JANICKI, 4. Michał, FREJNO,
2. Michał, FLASZKA, 5. Bogusław,TRZECIAK,
3. Krzysztof, BARKIEWICZ, 6. 

CONSTITUENCY 7
Wielkopolskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Filip KACZMAREK 6. Sidonia JĘDRZEJEWSKA
2. Michał STULIGROSZ 7. Jacek KOŚCIJAŃSKI
3. Monika HENKE 8. Henryk JÓZEFOWSKI
4. Mieczysław AUGUSTYN 9. Janetta NIEMANN
5. Jerzy JARMUSZKIEWICZ 10. Wojciech ZIEMNIAK
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Andrzej Marian, GRZYB, 6. Stanisław, KALEMBA,
2. Dariusz, BĄCZKOWSKI, 7. Józef, LEWANDOWSKI,
3. Edward Franciszek, CYRSON, 8. Joanna Barbara, ROSOŁEK,
4. Karolina Anna, ECKERT, 9. Sabina, RYBAKOWSKA,
5. Józef Zbigniew, GRUSZKA, 10. Marek Stanisław, TOMICKI,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Marek Maciej, SIWIEC, 5. Stanisław JARECKI,
2. Wiesława ZIÓŁKOWSKA (UP), 6. Małgorzata, MATCZAK,
3. Andrzej GAWŁOWSKI, 7. Łukasz NACZAS,
4. Izabela DYLEWSKA, 8. Rufin SOKOŁOWSKI,
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Elżbieta Irena, SMORAWIŃSKA, 6. Tomasz Krzysztof, JAROŃSKI,
2. Jose Maria, FLORENCIO, 7. Joanna Dorota, KALIŃSKA,
3. Piotr, LASECKI, 8. Tomasz, CHORAB,
4. Karolina Monika, PAWLICZAK, 9. Michał Antoni, WOJTALIK,
5. Katarzyna, TRZECIAK, 10. 
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Jan, KUŁAKOWSKI 6. Halina Teresa, OLSZEWSKA,
2. Paweł Jan, LISIEWICZ, 7. Jerzy Stanisław, CZECH,
3. Jerzy Jan, KORALEWSKI, 8. Artur Piotr, DEMBNY,
4. Joanna Małgorzata, STARĘGA-PIASEK, 9. Tadeusz Bernard, BANACH,
5. Edward Józef, SZCZUCKI, 10. Maciej, KIERZAK,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Marcin, LIBICKI, 6. Monika Anna, BĄCZYK,
2. Andrzej Edward, DREWNIAK, 7. Izolda, SZCZERBICKA,
3. Lidia, CZECHAK, 8. Mariola, RAKIEWICZ,
4. Zbigniew, CZERWIŃSKI, 9. Wojciech, WOŚKOWIAK,
5. Eleonora ,SCIESZKA, 10. Małgorzata Agnieszka, SZRAMA,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Jan Tadeusz, MASIEL, 6. Eugeniusz, KOCZOROWSKI,
2. Tadeusz Antoni, ROMANOWICZ, 7. Rafał Maciej, ADAMCZAK,
3. Józef Witold, JUSZKIEWICZ, 8. Katarzyna Ewa, MARCINIAK-HELIŃSKA,
4. Agnieszka Maria, JĘDRYCZKA, 9. Zbigniew Jan, MALENGOWSKI,
5. Włodzimierz, DOMISIEWICZ, 10. Jan Kazimierz, DERĘGOWSKI,
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Witold, TOMCZAK, 6. Artur Michał, KOŚMIDER,
2. Przemysław, PIASTA, 7. Przemysław, PAWLAK,
3. Jerzy Jan, WOJTASZEK, 8. Radosław, HANDKE,
4. Ireneusz Jan, MICHALAK, 9. Piotr Władysław, GORCZYŃSKI,
5. Mieczysława Maria, ZALEWSKA, 10. Bartosz Piotr, RZEŹNICZAK,
n. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Włodzimierz, WYCISK, 6. Małgorzata, DUKAT-GRZESIAK,
2. Joanna, PAUL, 7. Andrzej, KISIELKA,
3. Krzysztof, MULLAUER, 8. Edmund, LEŚNIEWSKI,
4. Mieczysław, GARSTECKI, 9. Bogdan, BOGACKI,
5. Łukasz, STACHOWIAK, 10. Henryk, RAJEWICZ,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Wojciech SZCZĘSNY KACZMAREK, 4. Tadeusz Piotr, MICHALSKI,
2. Barbara WRZESIŃSKA, 5. Mirosław Kazimierz , KRYSIAK,
3. Włodzimierz Jan , PILARCZYK, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Mariusz, PAWLUK, 4. Aldona Celina, JEDWABNA,
2. Kinga Katarzyna, STAWECKA, 5. Mariusz Paweł, KOZIOŁ,
3. Mieczysław Andrzej, STACHOWIAK, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Artur, SZUBERT, 4. Marta, KACZMARSKA,
2. Cezary, DUBIEL, 5. Juliusz, PRANKE,
3. Jacek, KARPIŃSKI, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Wojciech Kazimierz, CICHY, 4. Antoni, WERCIŃSKI,
2. Czesław Marian, CIESIELSKI, 5. Marek, GRABOWSKI,
3. Adam, GRYNHOFF, 6. 
e. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Marek Henryk, WASZKOWIAK, 4. Mariusz, BONIAK,
2. Tomasz , SADOWSKI, 5. Małgorzata Maria, ZARZYCKA
3. Zbigniew, TRYBUŁA, 6. 
k. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Przemysław Wojciech, SYTEK, 4. Maciej Roman, WECHMANN,
2. Alicja Karolina, BRYZOŃ, 5. Radosław Jakub, PACIOREK,
3. Maciej Roman, JAKUBOWSKI, 6. 

CONSTITUENCY 8
Lubelskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Zbigniew ZALESKI 6. Wojciech WILK
2. Dariusz PIĄTEK 7. Jerzy WRZESIEŃ
3. Mariusz GRAD 8. Tomasz MARZĘDA
4. Waldemar BIAŁOWĄS 9. Krzysztof SAMBERGER
5. Mariola SOWIŃSKA 10. Grzegorz RANIEWICZ
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Zdzisław Zbigniew, PODKAŃSKI, 6. Tadeusz, SŁAWECKI,
2. Arkadiusz Tomasz, BRATKOWSKI, 7. Ryszard Zbigniew, STANIBUŁA,
3. Maria, JABŁOŃSKA, 8. Franciszek Jerzy, STEFANIUK,
4. Jan, KOŁTUN, 9. Janusz Krzysztof, SZPAK,
5. Maria Franciszka, PATRA, 10. Leszek Jan, ŚWIĘTOCHOWSKI,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Irena KURZĘPA, 6. Wiesław BRODOWSKI, (L)
2. Jacek Andrzej, CZERNIAK, 7. Krzysztof Marian, KORNACKI,
3. Zbigniew Tadeusz, JANOWSKI, 8. Anna Katarzyna, IWANIUK,
4. Riad HAIDAR, 9. Bolesław Józef, WOJTOŃ,
5. Barbara, SIKORA, 10. Łukasz Robert, OSIK,
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Zofia Elżbieta, DOBRZAŃSKA-CZERNICKA, 6. Jakub, OSINA,
2. Jacek Marek, GALLANT, 7. Agnieszka, MALINOWSKA,
3. Anna Maria, OSOSIŃSKA, 8. Kamil Aleksander, ZINCZUK,
4. Ryszard, PLUTA, 9. Krzysztof, CHOJNACKI,
5. Maciej Maksym, BARANOWSKI, 10. Grzegorz, TERESIŃSKI,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Piotr , CYWIŃSKI 6. Monika Ewa, CHOŁODZYŃSKA,
2. Agnieszka, PAWŁOWSKA, 7. Przemysław, SZAJDZIUK,
3. Jakub Tomasz, WRÓBLEWSKI, 8. Rafał Radosław, RUTYNA,
4. Monika, NIEDŹWIECKA, 9. Grzegorz Piotr, DOLECKI,
5. Anna Lidia, ADACH, 10. Dariusz Piotr, BORUCH,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Paweł , PONCYLIUSZ, 6. Marek Juliusz, ONYSZKIEWICZ,
2. Małgorzata Barbara, SADURSKA, 7. Jan Feliks, HAŁABUDA,
3. Tomasz , SZYDŁO, 8. Andrzej Franciszek, WYSOKIŃSKI,
4. Krzysztof Marian, ZWOLAN, 9. Robert, GMITRUCZUK,
5. Beata, MAZUREK, 10. Krzysztof, MICHAŁKIEWICZ,
h. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Wiesław Stefan, KUC, 6. Henryk, MŁYNARCZYK,
2. Małgorzata Krystyna, SADOWSKA, 7. Jacek, JANAS,
3. Jarosław Mieczysław, URBAN, 8. Dominik Roman, DENKIEWICZ,
4. Mirosław Zbigniew, KWIATOSZ, 9. Leszek Mariusz, KRUSIŃSKI,
5. Urszula Małgorzata, PASTUSZKO, 10. Andrzej, SZCZEPANOWSKI,
i. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Mirosław Mariusz, PIOTROWSKI, 6. Janusz, WAWERSKI,
2. Stanisław, SCHODZIŃSKI, 7. Reginald Marek, KAWALEC,
3. Antoni, CHRZONSTOWSKI, 8. Przemysław, ANDREJUK,
4. Rafał Tomasz, BUKOWSKI, 9. Michał Władysław, TOPREK,
5. Maria, SENDECKA, 10. Waldemar Julian, RZEPECKI,
j. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Stanisław, DUSZAK, 6. Paweł Mariusz, PARAFINIUK,
2. Teofil, GŁĘBOCKI, 7. Ireneusz, KAROLAK,
3. Andrzej, RUMIŃSKI, 8. Andrzej Leon, SZADURA,
4. Iwona Ewa, SKIKIEWICZ-IŁOWIECKA, 9. Sławomir, SŁOMKA,
5. Wiesław, SAPKO, 10. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Andrzej Józef CIOŁKO, 4. Andrzej KRZYSZTOF MITUŁA
2. Tomasz WÓJTOWICZ, 5. Andrzej Marian, OCHAL,
3. Janusz FIJEWSKI, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Andrzej Józef, BORYS, 4. Krzysztof Jacek, CZARNOCKI,
2. Wacław, SZYMONIK, 5. Andrzej Józef, TURLEWICZ,
3. Władysław, ZERNDT, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Wojciech, NAJA, 4. Arkadiusz, OLICHWIRUK,
2. Łukasz, KLUSKA, 5. Maria, KLIMKOWSKA,
3. Leszek, POLAKOWSKI, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Anna Lucyna, PASCHKE, 4. Tomasz Witold, KOSSOWSKI,
2. Jerzy, JANISZEWSKI, 5. Marlena, WINIARCZYK,
3. Agnieszka, MAGDZIARZ, 6. 
e. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Józef, BERGIER, 4. Leszek, GORGOL,
2. Zbigniew, DŻUGAJ, 5. Władysław Jan, KOBIELSKI,
3. Jolanta Maria, KOZAK, 6. 
f. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Elżbieta Teresa, POSTULKA, 4. Sławomir Bolesław, KOMAR,
2. Krzysztof Placydy, MARCISZUK, 5. Jerzy, PLUTA,
3. Artur, WÓJTOWICZ, 6. 

CONSTITUENCY 9
Podkarpackie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Jan Walenty TOMAKA 6. Andrzej CZAJKA
2. Teresa KUBAS-HULL 7. Cezary HOLDENMAJER
3. Andrzej PLUTA 8. Marek KARAŚ
4. Michał RUTKOWSKI 9. Alan ROSENBEIGER
5. Witold BOCHYŃSKI 10. Rafał KUNASZYK
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Aleksander, BENTKOWSKI, 6. Andrzej, KMUK,
2. Mirosław Witold, KARAPYTA, 7. Jan, DENDA,
3. Jerzy, JAKUBIEC, 8. Wiktoria, DUDA,
4. Małgorzata, BIK-MACIUBA, 9. Rafał Robert, KUMEK,
5. Tadeusz, HALESIAK, 10. Antoni Stanisław, GROMALA,
d. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Krzysztof MARTENS, 6. Ewa, AUGUSTYNOWICZ (UP),
2. Barbara MISTERSKA- DRAGAN, 7. Stefan, STRUZIK,
3. Grzegorz LATO, 8. Zdzisław, DOMAŃSKI,
4. Jolanta SŁABY, 9. Jerzy, MACZYNSKI,
5. Ryszard, KULEJ, 10. Anna, KOWALSKA,
e. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Elżebiata Janina, DYNIA, 4. Jacek, PAJĄK,
2. Lucjan, KUŹNIAR, 5. Paweł, NIEDBAŁA,
3. Marian Tadeusz, MIKLUSZKA, 6. Marcin, SZCZUKA,
f. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Grażyna Maria, TOMCZYK, 6. Walter Janusz, ŻELAZNY,
2. Grażyna Julia, SZELC, 7. Jacek Jakub, JANICKI,
3. Tomasz Piotr, PAJA, 8. Jakub Andrzej, JAWORSKI,
4. Jacek Andrzej, ŚWIDER, 9. Agata Maria, RADION,
5. Stanisława, KORCZOWSKA, 10. Marek Robert, SZPUNAR,
g. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Mieczysław Edmund, JANOWSKI, 6. Waldemar, SZUMNY,
2. Andrzej, CWIERZ, 7. Maria, MACHOWICZ,
3. Dariusz, KŁECZEK, 8. Janina, SOBCZAK – KOWALAK,
4. Ewa, DRAUS, 9. Małgorzata, CIEPIELA,
5. Krzysztof, MAJCHER, 10. Kazimierz, JAWORSKI,
h. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Andrzej Roman, LEWIŃSKI, 6. Roman, SZOSTEK,
2. Zbigniew, SZAFRANIEC, 7. Dariusz Jarosław, POMPROWICZ,
3. Kazimierz, ROCHECKI, 8. Jan Ryszard, MACKIEWICZ,
4. Edward, SMYK, 9. Piotr Zbigniew, OLEJARZ,
5. Jan, BRUDZ, 10. Piotr, WERNER,
i. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Andrzej Tomasz, ZAPAŁOWSKI, 6. Janusz Adam, KOŁODZIEJ,
2. Filip, ADWENT, 7. Mieczysław Stanisław, MAZIARZ,
3. Elżbieta, DZIERŻAK, 8. Leokadia Joanna, POPEK,
4. Grzegorz, GOŚCIŃSKI, 9. Janusz Henryk, RAMSKI,
5. Robert Jacek, PLUTA, 10. Jarosław Andrzej, BRENKACZ,
j. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Leszek, WOŁOSZYŃSKI, 6. Maria, KACZOR,
2. Piotr, DZIEDUSZYCKI, 7. Bogusław, CIEŚLA,
3. Lesław, WOJTAS, 8. Jan, NIEMCZYK,
4. Monika Agnieszka, MAZUR, 9. Bożena, DUDEK-ADAMSKA,
5. Stanisław, SZOSTAKIEWICZ, 10. Mieczysław, WAWSZCZAK,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Marian Jerzy, LIWO, 4. Dariusz, TWORZYDŁO,
2. Bolesław Stanisław, SZYBIST, 5. Teresa, STANISŁAWCZYK,
3. Adam Jan, PIEKARA, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Jerzy Bogusław, WRÓBEL, 4. Agnieszka Bernadeta, BUŻ,
2. Eugeniusz Zygmunt, ZIENTEK, 5. Aleksandra Marta, BIENIEK,
3. Piotr Krzysztof, BIENIEK, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Zbigniew, SYCZ, 4. Anna Maria, DŁUGOSZ,
2. Jan, CHRZANOWSKI, 5. Waldemar, ZARĘBSKI,
3. Piotr, ŻYGADŁO, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Antoni, KAMIŃSKI, 4. Edward, KRUPA,
2. Bogdan, KRÓL, 5. Tadeusz, ZIOBRO,
3. Alicja Maria, JĘDRASZEK, 6. 
e. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Andrzej Tadeusz, MAZURKIEWICZ, 4. Stanisław, CISEK,
2. Robert, BRYK, 5. Małgorzata Anna, LALICKA,
3. Janusz Jerzy, CHOLEWA, 6. 
f. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Czesław, BUKSIŃSKI, 4. Alicja, DYHDALEWICZ,
2. Bogusława, GREISS, 5. Jan, OCHAŁEK,
3. Urszula, ŚWIECIŃSKA-POMANA, 6. 

CONSTITUENCY 10
Małopolskie and Świętokrzyskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Bogdan KLICH 6. Elżbieta REICHERT-KĄDZIOŁKA
2. Bogusław SONIK 7. Stanisław SZCZUREK
3. Krzysztof GRZEGOREK 8. Katarzyna MATUSIAK
4. Andrzej GUT-MOSTOWY 9. Robert GRZANKA
5. Urszula GACEK 10. Grzegorz STAWOWY
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Czesław Adam, SIEKIERSKI, 6. Łukasz, DOMANUS,
2. Andrzej, SZTORC, 7. Kazimierz Władysław, MICHAŁEK,
3. Joanna, JARECKA GOMEZ, 8. Bogusław Florian, DŁUGOWOLSKI,
4. Jacek, SOSKA, 9. Małgorzata, ŻELAZKO,
5. Małgorzata, MADEJ, 10. Robert, BODO,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Bogdan PODGÓRSKI, 6. Aleksander PÓŁCHŁOPEK,
2. Andrzej, SZEJNA, 7. Jan GRZYWACZ,
3. Zofia GRZEBISZ-NOWICKA, 8. Krzysztof, BAZUŁA,
4. Joanna BRZOZOWSKA, 9. Magdalena ŁAGISZ,
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Edward, LINDE-LUBASZENKO, 6. Barbara, DZIURA-ROSA,
2. Roman, NADOLSKI, 7. Katarzyna ROSIŃSKA,
3. Zdzisław, KAPKA, 8. Marek, ZYGADŁO,
4. Artur, JANIK, 9. Monika, ZIOBRO,
5. Andrzej, GŁOWACKI, 10. Jacek, GOMULEC,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Janusz, Adam ONYSZKIEWICZ 6. Tomasz Maksymilian, KRUZEL,
2. Jan Józef, OKOŃSKI, 7. Agnieszka Sylwia, SOLARZ,
3. Brygida Justyna, KUŹNIAK, 8. Dariusz Sławomir, ODROŃ,
4. Tomasz, ZIELIŃSKI, 9. Michał Maria, ROZMARYNOWICZ,
5. Artur Ziemowit, BUSZEK, 10. Wojciech Jan, BALUCH,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Adam, BIELAN 5. Ludomir, KRAWIŃSKI,
2. Halina, OLENDZKA, 6. Mariusz, TOMASIK,
3. Janusz, SEPIOŁ, 7. Magdalena, DULIŃSKA,
4. Wacław, PRAŻUCH, 8. Mirosław, GILARSKI,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Leopold Józef, RUTOWICZ, 6. Agnieszka, SZLĘK,
2. Małgorzata Joanna, BEDNARCZYK, 7. Zofia, KUBICKA,
3. Małgorzata, WIĘCH, 8. Jacek, BALCEROWSKI,
4. Leon, GRZYBEK, 9. Zbigniew, MEDUCKI,
5. Adam, GŁOGOWSKI, 10. Marek, PŁUSA,
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Bogdan, PĘK, 6. Jan, BREZA,
2. Lech Stanisław HAYDUKIEWICZ, 7. Edward, CIĄGŁO,
3. Stanisław Aleksander, SZAREK, 8. Lucjan, NOWAK,
4. Zbigniew Leszek, MARTYKA, 9. Jan, SALITA,
5. Jan Andrzej, WIECZORKOWSKI, 10. Piotr, STACHURA,
i. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Włodzimierz, STACHURA, 5. Maria, TURKIEWICZ-ŚWIEBODA,
2. Adam, POLAK, 6. Katarzyna, GUC,
3. Maciej, KRAJEWSKI, 7. Jan, BOCIAN,
4. Piotr, KOZIOŁ, 8. Jakub, OPLUSTIL,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Andrzej ZACHAREZEWSKI, 4. Andrzej, KUSTRA,
2. Bogdan KUSEK, 5. Jolanta, NOWAK,
3. Jacek, MILCZANOWSKI, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Jacek Mariusz, OLSZEWSKI, 4. Krzysztof, MAJCHER,
2. Stefan, MOŻDŻEŃ, 5. Jacek Paweł, BANASIK,
3. Jan, BORIWIEC, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Stanisław, MICHALKIEWICZ, 4. Maciej, SIERANT,
2. Wojciech, POPIELA, 5. Jerzy, KENIG,
3. Andrzej, POTERAŁA, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Tomasz, STACHERA, 4. Stefan, BARTNIK,
2. Marek Józef, BABUŚKA, 5. Adam Kazimierz, GONCERZ,
3. Bogusław Adam, MISZCZYK, 6. 
e. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Józef, LASSOTA, 4. Agata BRZESKA-LEBIECKA,
2. Maciej Adam, KRUPA, 5. Zbigniew Stanisław, GRZYB,
3. Izabela Anna, KORZENIEWSKA, 6. 

CONSTITUENCY 11
Śląskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Jerzy BUZEK 6. Janusz MOSZYŃSKI
2. Jan RZYMEŁKA 7. Piotr ZIENC
3. Małgorzata HANDZLIK 8. Piotr KARDASZ
4. Piotr KURPIOS 9. Zygmunt ŁUKASZCZYK
5. Jan OLBRYCHT 10. Kajetan GORNIG
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Władysław, SERAFIN, 6. Jacek Wawrzyniec, KAPICA,
2. Apoloniusz Leopold, TAJNER, 7. Katarzyna Justyna, MAISON,
3. Andrzej, KUBAT, 8. Adam Jan, WĘDRYCHOWICZ,
4. Wieńczysław Bronisław, GZRYB, 9. Jolanta Joanna, JÓZEFOWICZ,
5. Sławomir Michał, MADEJSKI, 10. Zbigniew Zenon, BINKO,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Adam GIEREK (UP) , 6. Bożena Barbara, JAŻWIEC-KANYION,
2. Jerzy MARKOWSKI, 7. Irena Stefania, MŁYNARCZYK,
3. Bernard DRZĘŹLA, 8. Marek Paweł, BALT,
4. Mieczysław WYGLĘDOWSKI, 9. Justyna ŻAK,
5. Zofia, BARCIK, 10. 
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Genowefa, GRABOWSKA 6. Tomasz Grzegorz, KUBICIUS,
2. Roman, KURZBAUER, 7. Marek Sebastian, DUDEK,
3. Grzegoprz, LIPOWSKI, 8. Paweł Radosław, BAŃKA,
4. Bożena, KOTKOWSKA, 9. Anna Dorota, STOLORZ-MATUK,
5. Łukasz, USTJANYCZ 10. Borys Aleksander, PRONOBIS,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Grażyna, STANISZEWSKA, 6. Małgorzata, KIEREŚ,
2. Mirosław, PAWEŁKO, 7. Michał Sebastian, GRAMATYKA,
3. Ryszard Andrzej, OSTROWSKI, 8. Marek, TERESZKIEWICZ,
4. Teresa, BARANOWSKA-DERESZOWSKA, 9. Wojciech Ryszard, KOSTKA,
5. Dariusz Franciszek, WOJCIECHOWSKI, 10. Tomasz Edmund, SZYJKOWSKI,
f. ZIELONI 2004 (Verts/ALE)(No Mep currently)
1. Maria Zofia, ŚLIWOWSKA, 4. Jadwiga Teresa, KŁOSOWSKA,
2. Jacek Zbigniew, BOŻEK, 5. Mateusz Pawel, MAGIERA,
3. Małgorzata Katarzyna, TKACZ-JANIK, 6. Maria, ŚWIERCZEK,
g. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Wojciech, ROSZKOWSKI, 6. Izabela Helena ,KLOC,
2. Jędrzej Wojciech, KRAKOWSKI, 7. Czesław Marek, ŻELICHOWSKI,
3. Grzegorz Adam, SZPYRKA, 8. Artur Mariusz, KOSIŃSKI,
4. Eugeniusz Jozef, WRÓBEL, 9. Maciej Tomasz, WOJCIECHOWSKI,
5. Henryk Wiktor, PINIS, 10. Janusz Piotr,GAŁKOWSKI,
h. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Tomasz Bartlomiej, SUDOŁ, 6. Stefan Wiktor, WIŚNIEWSKI,
2. Leszek Andrzej, CZERWIŃSKI, 7. Jerzy Franciszek, TROJANEK,
3. Damian Pawel, GRZEGORZEWSKI, 8. Halina Agnieszka, TRYBUS,
4. Marel, GOGÓŁKA, 9. Janusz, SZCZEPKOWSKI,
5. Grzegorz, WITKOWSKI, 10. 
i. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Maciej Marian, GIERTYCH, 6. Longin Jerzy, DOBRAKOWSKI,
2. Stanisław, ZADORA, 7. Krzysztof, PRZYBYLSKI,
3. Stanisław, ZAPAŁA, 8. Mariusz, TOMCZAK,
4. Jan Jozef, BORZYMOWSKI, 9. Waldemar Jozef, SANAK,
5. Antoni, SOSNOWSKI, 10. Rajmund Henryk, POLLAK,
j. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Michał Stanisław, FIGLUS, 6. Stanisław Wojciech, STRASZAK,
2. Zbigniew Piotr, BORZECKI, 7. Danuta, IZDEBSKA-WALCZAK,
3. Ryszard BENEDYKT, WRONKOWSKI, 8. Maria Henryka, JANUS,
4. Bożena Barbara, KUPIŃSKA, 9. Aldona Justyna, ZAWADZKA,
5. Marek Jacek, BRAŃKA, 10. Ryszard Eugeniusz, GUC,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Wilibald Emanuel,WINKLER, 4. Zbigniew Jaroslaw, ABRAHAMOWICZ,
2. Edward SKOREK, 5. Krzysztof Adam, RYCAK,
3. Iwona Elzbieta,NOWAKOWSKA-KEMPNA, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Daniel Tomasz, PODRZYCKI, 4. Szczepan, KASIŃSKI,
2. Przemysław, SKUPIN, 5. Aleksandra Iwona, HYTRY,
3. Janusz Stefan, ANIOŁ, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Andrzej Kazimierz, MISIOŁEK, 4. Wojciech Ryszard, KOSIBA,
2. Piotr Marian, ZARZYCKI, 5. Krzysztof Antoni, KURZ,
3. Sławomir Michał, SŁAWSKI, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Eugeniusz, HRYNKIEWICZ, 4. Sylwia Dagmara, KOSTRZEWSKA,
2. Bogusław Władysław, JASIŃSKI, 5. Adam Mariusz, MAZUR,
3. Agnieszka Ewa, MAKOWSKA, 6. 
e. ANTYKLERYKALNA PARTIA POSTĘPU "RACJA"
1. Henryk Ludwik, KUNIK, 4. Stanisław, STEFANIK,
2. Maciej Andrzej, KOŁODZIEJCZYK, 5. Wiesław, RÓŻYCKI,
3. Katarzyna, BOMBA, 6. 
f. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Janusz Edward, FRĄCKOWIAK, 4. Wiesałw Mikolaj, GWIŻDŻ,
2. Roman Andrzej, WYBORSKI, 5. Jerzy Zdzislaw, GORZELIK,
3. Jerzy Marek, SZYMURA, 6. 
g. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Adam Andrzej, SŁOMKA, 4. Rozalia Anna, MALINOWSKA,
2. Krystian, KACZMAREK, 5. Krzysztof Marian, DZIWAK,
3. Ireneusz, WOLAŃSKI, 6. 

CONSTITUENCY 12
Dolnośląskie and Opolskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Jacek PROTASIEWICZ 6. Grażyna PICHLA
2. Stanisław JAŁOWIECKI 7. Rafał GRONICZ
3. Regina ŚLIWA 8. Mariusz GŁĄB
4. Danuta JAZŁOWIECKA 9. Jarosław DĄBROWSKI
5. Marek OBRĘBALSKI 10. Paweł MORAS
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Tadeusz, SAMBORSKI, 6. Andrzej Marian, DANIELAK,
2. Zbigniew, FIGAS, 7. Jarosław Paweł, KOWALCZYK,
3. Teresa Maria, KAROL, 8. Wojciech, SMOLIŃSKI,
4. Bogdan, STĘPNIEWSKI, 9. Kazimierz Adam, KOŁODZIEJ,
5. Genowefa Katarzyna, PROROK, 10. Damian, MROCZYŃSKI,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Lidia GERINGER DE’ OEDENBERG, 6. Rafał BIERNAT,
2. Jerzy Józef, PILARCZYK, 7. Adam ZDANIUK,
3. Bogusław LITWINIEC, 8. Józef SARZYŃSKI,
4. Antoni, GUCWIŃSKI, 9. Paweł LICHOTA,
5. Agnieszka, MIZA, 10. Wiesława MALINOWSKA,
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Józef, PINIOR, 6. Katarzyna Wioletta, CHOJDYS,
2. Joanna Aleksandra, SASKA, 7. Bożena Jolanta, STACHOŃ,
3. Aldona, WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, 8. Andrzej, KALISZ,
4. Aleksandra Magdalena, KARASEK, 9. Andrzej Radosław, KUBIS,
5. Joanna, DEMKOWICZ, 10. Kamil Konrad, WOJCIECHOWSKI,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Violetta, KULTUBASIS-KRAJEWSKA, 6. Jarosław Stanisław, PILC,
2. Piotr, BORYS, 7. Bożena, CZEKAŃSKA-SMYKALLA,
3. Dariusz janusz, SMAGAŁA, 8. Anna Maria, KOSKA,
4. Bartłomiej Antoni, NOWOTARSKI, 9. Krzysztof Bogusław, BUDNIK,
5. Tomasz Adam, JANKOWSKI, 10. Marcin Edward, ZAWIŁA
f. ZIELONI 2004 (Verts/ALE) (No MEP currently)
1. Małgorzata, MAĆKOWSKA, 6. Ludwik, TOMIAŁOJĆ,
2. Radosław, GAWLIK, 7. Magdalena, JÓŹWIK,
3. Justyna, JANISZEWSKA-KRUKOWSKA, 8. Krystyna, SŁODCZYK,
4. Robert, TONDER, 9. Justyna, STACHNIEWICZ,
5. Grażyna, STOLARZ, 10. Robert, JEZIERSKI,
g. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Konrad, SZYMAŃSKI, 6. Rafał, ŚLUSARZ,
2. Ireneusz, DĄBROWSKI, 7. Teresa, CEGLECKA-ZIELONKA,
3. Adam, HOFMAN, 8. Roland, MUTWIN,
4. Beata, KEMPA, 9. Łukasz, DENYS,
5. Przemysław, GUDANIEC, 10. Mirosław Roman, BARTOLIK,
h. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Ryszard, CZARNECKI, 6. Małgorzata, MASEŁKO,
2. Andrzej, RADOMSKI, 7. Marzena, KODŹ,
3. Adam, SZYMAŃSKI, 8. Dariusz, DĄBRUŚ,
4. Lesław, KOĆWIN, 9. Krystyna, OPACKA,
5. Anna MICHNIEWICZ-SERWATKO, 10. Rafał, KUBACKI,
i. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Sylwester, CHRUSZCZ, 6. Jacek Anotni, KREDKOWSKI,
2. Artur Jan, PAPROTA, 7. Jacek Antoni, ROZPĘDOWSKI,
3. Tomasz, BANASZEWSKI, 8. Jolanta, MALINOWSKA,
4. Marek, PAŚKO, 9. Grzegorz Józef, ŁOJOWSKI,
5. Paweł, SULOWSKI, 10. Radosław, PARDA,
n. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Bożena, KOZŁOWSKA, 4. Przemysław, GOLACH,
2. Zdzisław, GRZEBIENIAK, 5. Bożena, WOŁOWIEC,
3. Ewa, GAJEK, 6. Andrzej, ŚWITAŁA,
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Andrzej WISZNIEWSKI, 4. Dorota CZUDOWSKA,
2. Zbigniew, PLEWA, 5. Maciej PAWŁOWSKI,
3. Ryszard KABAT, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Tomasz Edward, ADAMSKI, 4. Janusz Waldemar, WOJTASIK,
2. Piotr, TUCHOLSKI, 5. Aneta Teresa, ZAGOŻDŻON,
3. Róża Brygida, HAŁUBEK, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Janusz, KORWIN-MIKKE, 4. Barbara, DITTMER,
2. Krzysztof, MAGIER, 5. Marzena, KOTOWSKA,
3. Sławomir, SYGIDIUS, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Jerzy, POPŁAWSKI, 4. Marzena, MANIA-WYSTEMP,
2. Andrzej Stanisław, JAWORSKI, 5. Dorota Jadwiga, PAKUŁA,
3. Roman, ZDRZEWIELSKI, 6. 
e. ANTYKLERYKALNA PARTIA POSTĘPU "RACJA"
1. Tadeusz Władysław, TUŁASIEWICZ, 4. Krzysztof, LICKIEWICZ,
2. Andrzej, JASIŃSKI, 5. Grzegorz, GIEBIEŃ,
3. Waldemar Stanisław, ZBORALSKI, 6. 
f. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Jan, WASZKIEWICZ, 4. Wojciech Ryszard, BŁASIAK,
2. Norbert Jan, KRAJCZY, 5. Mirosław, GOJDŹ,
3. Ludmiła Marta DZIWEIĘCKA-BOKUN, 6. 
g. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Anna, MELLEM, 4. Magdalena, SYPNICKA,
2. Krzysztof, KINSNER, 5. Bolesław, HYRLIK,
3. Wincenty, PYCAK, 6. 
h. NARDOWE ODRODZENIE POLSKI
1. Tomasz, PEREK, 4. Adam, KRÓL,
2. Dawid Jakub, GASZYŃSKI, 5. Marcin, BOCH,
3. Tomasz, GRENIUCH, 6. 

CONSTITUENCY 13
Lubuskie and Zachodniopomorskie Voivodship
PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PO - PLATFORMA OBYWATELSKA (PPE-DE)
1. Zdzisław CHMIELEWSKI 6. Waldemar SZADNY
2. Bożenna BUKIEWICZ 7. Sławomir PREISS
3. Marek TORZEWSKI 8. Marek KAWA
4. vacant 9. Marcin JABŁOŃSKI
5. Paweł STANISŁAWSKI 10. Wiesław SUCHOWIEJKO
b. PSL - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PPE-DE)
1. Jan Tadeusz, ANDRYKIEWICZ, 6. Izabela Danuta, FRANSZAK-SZPAK,
2. Magdalena, JUNCEWICZ, 7. Marcin Aleksander, CISZEK,
3. Marek, JAKUBIAK, 8. Halina Małgorzata, TYLICKA,
4. Elżbieta, KWAŚNIEWICZ, 9. Mariusz Stanisław, SOKOŁOWSKI,
5. Artur Piotr, JACKIEWICZ, 10. Wojciech, KOZAK,
c. SLD - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ + UP - UNIA PRACY (PSE)
1. Bogusław LIBERADZKI, 6. Iwona, CZUKOWICZ,
2. Bogumiła BURDA, 7. Roman PENTELSKI,
3. Marian KRYSKA, 8. Mariusz WOŹNIAK,
4. Teresa DZIAŁOSZEWSKA, 9. Krzysztof WINIARSKI,
5. Tomasz RESZEL, 10. Paweł JURAS,
d. SDPL - SOCJALDEMOKRACJA POLSKI (PSE)
1. Ewa, FREYBERG, 6. Łukasz Miłosz, KALENIK,
2. Tomasz, KRUK, 7. Piotr Arnold, DĘBICKI,
3. Grażyna Teresa, CZAJA-BULSA, 8. Anna, DROZDOWSKA,
4. Józef Edward, CHABOWSKI, 9. Wiesław, HŁADKIEWICZ,
5. Bogusław, JĘDRAŚ, 10. Tadeusz Eugeniusz, ZBOROWSKI,
e. UW - UNIA WOLNISCI (ELDR) (No MEP currently)
1. Marcin ŚWIĘCICKI 6. Przemysław Jan, RAJEWSKI,
2. Marek Władysław, OSTROWSKI, 7. Mariusz Grzegorz, NORSESOWICZ,
3. Barbara Maria, DUDA, 8. Cecylia Maria, DEGLER,
4. Andrzej Jerzy, KAWALA, 9. Wiesław, PIERTUSZAK,
5. Marta Magdalena, TOMCZAK, 10. Grzegorz Marek, UFNIARZ,
f. PiS - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (UEN)
1. Czesław, HOC, 6. Lech Jan, BARTNIK,
2. Marek Tomasz, SURMACZ, 7. Kazimierz, WINNICKI,
3. Wojciech, PERCZAK, 8. Michał, JACH,
4. Maciej Stanisław, KOPEĆ, 9. Wojciech Piotr, WARDACKI,
5. Marcin Przemysław, SYCHOWSKI, 10. Włodzimierz Andrzej, ZASADZKI,
g. SO - SAMOOBRONA (NI)
1. Jarosław, WIERCZUK, 6. Janusz, SOBOŃ,
2. Regina, WASILEWSKA-KITA, 7. Wiesław, CIENKOWSKI,
3. Stanisław, STOLARCZYK, 8. Przemysław, MUCEK,
4. Artur Krzysztof, JABŁOŃSKI, 9. Bogumiła Iwona, SZCZEPANIAK,
5. Alina, KWAPIŃSKA, 10. 
h. LPR - LIGA POLSKICH RODZIN (NI)
1. Tomasz Felisk, WÓJCIK, 6. Wiesława Stefania, DRAB,
2. Wacław, KLUKOWSKI, 7. Lech Jan, KOPYŚĆ,
3. Han Stanisław, STOJANOWSKI, 8. Czesław Jan, JASIONOWSKI,
4. Michał, FRACKOWIK, 9. Jacek Edward, JACHIMOWSKI,
5. Robert Marcin, ŻŁOBIŃSKI, 10. 
i. PLD - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (NI) + KPEiR - KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW (no MEP)
1. Sławomir, MACHOWICZ, 6. Anatol, MAGDZIAK,
2. Roman Jarosław, KARCZMAR, 7. Sylwester, ZALEWSKI,
3. Bogdan, MATŁAWSKI, 8. Zofia Małgorzata, SYLWESTRZAK,
4. Jerzy, LESZCZYŃSKI, 9. Łukasz, SZYMCZYK,
5. Eugeniusz, MALINOWSKI, 10. Jacek Paweł, OWSIANNY
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. IdP - INICJATYWA DLA POLSKI
1. Julian LEWIŃSKI, 4. Zbigniew Marian, CIEPIELA,
2. Bartłomiej, SOCHAŃSKI, 5. Aleksander, GRYTCZUK,
3. Andrzej, SOBCZAK, 6. 
b. PPP - POLSKA PARTIA PRACY
1. Ryszard, BRZUZY, 4. Maciej, MAĆKOWIAK,
2. Krzysztof Józef, ŁABĄDŹ, 5. Mirosław Andrzej, SZCZYGIEŁ,
3. Czesław Kazimierz, MACONKO, 6. 
c. UPR - UNIA REALNEJ POLITYKI
1. Jacek, KATZER, 4. Jerzy, PATELKA,
2. Rafał, ZAPADKA, 5. Leszek, DOROSZ,
3. Mateusz, WAGEMANN, 6. 
d. OGOLNOPOLSKI KOMITET OBYWATELSKI OKO
1. Antoni, FELDON, 4. Sławomir, KISZKURNO,
2. Janusz, CHUDZYŃSKI, 5. Jan, GRABSZTUNOWICZ,
3. Jerzy, RANIS, 6. 
e. DPL - DEMOKRATYCZNA PARTIA LEWICY
1. Elżbieta Henryka, WASIAK, 4. Mariusz, CELMEROWSKI,
2. Grzegorz Krzysztof, ZAKRZEWSKI, 5. Mieczysław, ANDRYJANOWSKI,
3. Ewa, BOJKE, 6. 
f. NARODOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
1. Wojciech Stanisław, ŻEBROWSKI, 4. Grzegorz Michał, TOMCZAK,
2. Zbigniew Hubert, WILKOWIECKI, 5. Elżbieta Urszula, CEBULAK-AZIEWICZ,
3. Andrzej Krzysztof, LINDECKI, 6. 
g. KONFEDERACJA RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
1. Zenon, FABIANOWICZ, 4. Zbigniew, OWCZAREK,
2. Dorota, SYTEK, 5. Dariusz Piotr, MATUSZEWSKI,
3. Przemysław Piotr, JARECKI, 6.