Europarl  
 
Veľká Británia
Štrukturované údaje
Zákon o voľbách
Prerozdelenie do politických skupín
graf
tabul'ka
Poslanci Európskeho parlamentu
Vývoj účasti na voľbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Veľká Británia >> Prerozdelenie do politických skupín >> graf

Veľká Británia - Počet miest v Európskom parlamente (03/05/2004)

Veľká Británia - Počet miest v Európskom parlamente