Europarl  
 
Belgija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija
Grčija
Španija
Francija
Irska
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Velika Britanija
 
 


Kazalo Pravne informacije
     
Domov >> Vaš glas v Evropi

SPREMEMBE PREBIVALSTVA (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
EU-15
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgija
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Danska
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Nemčija
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Grčija
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Španija
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Francija
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Irska
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Italija
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Luksemburg
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Nizozemska
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Avstrija
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugalska
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Finska
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Švedska
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Združeno kraljestvo
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
AC-10
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Ciper
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Češka republika
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Estonija
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Madžarska
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Litva
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Latvija
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Poljska
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Slovenija
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovaška
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Naravni prirastek: razlika med številom živorojenih otrok in številom smrti
(2*) Selitveni prirastek: izračunan na osnovi razlike med skupnim prirastkom prebivalstva in naravnim prirastkom