Europarl  
 
 


Webbkarta Rättsligt meddelande
     

 

Rättsligt meddelande

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen Europarl

Europaparlamentets generalsekretariat ställer denna webbplats till förfogande för att ge allmänheten bättre tillgång till information om parlamentets initiativ och om EU-politik mer generellt. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem.

Europaparlamentets generalsekretariat eller Europeiska gemenskaperna kan dock inte garantera att samtliga uppgifter på denna webbplats är korrekta.

Europaparlamentets generalsekretariat vill påpeka följande om innehållet:

  • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon speciell person eller organisation.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som parlamentets generalsekretariat inte kan kontrollera och för vilka det frånsäger sig allt ansvar.
  • Informationen skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om ni behöver mer särskilda upplysningar bör ni alltid vända er till en kvalificerad fackman).

Var också vänlig notera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt online exakt återger en text som antagits officiellt, och att endast EU-lagstiftning som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning är att anse som giltig.

Upphovsrättsskydd för webbplatsen Europarl

© Europeiska gemenskaperna, 2000

Om inget annat anges är återgivning tillåten med angivande av källan.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediesekvenser (ljud, bilder, videosekvenser, program osv.) innebär detta samtidigt att ovannämnda generella tillstånd inte gäller och att alla begränsningar i rätten att använda materialet tydligt skall anges i tillståndet.

Webbplatsen Europarl publiceras av Europaparlamentets generalsekretariat.

Vissa dokument eller multimediasekvenser på denna webbplats kan innehålla länkar till information eller uppgifter som uppdateras genom andra Internet-tjänster. I detta fall hänvisas till det berörda meddelandet om upphovsrätt.

Den som vill använda innehåll på denna webbplats i annat syfte än för personligt bruk bör ansöka om detta skriftligen hos:

Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer
Försäljning och copyright
OP/4/C
L-2985 Luxemburg

Tfn: + 352 2929 42533
Fax: + 352 2929 42755

E-post: opoce-info-copyright@ec.europa.eu