Europarl  
 
Höjdpunkter 1999-2004
Nuvarande mandatperiod
Utveckling av valdeltagande
EU
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Partigrupper
Mer information
 
 


Webbkarta Rättsligt meddelande
     
Startsida >> Ditt parlament >> Utveckling av valdeltagande >> EU

Utveckling av valdeltagande vid Europaval

Utveckling av valdeltagande vid Europaval


Medlemsstater
1979 1984 1987¹ 1989 1994 1995¹ 1996¹ 1999
Deutschland
DE
65.7 56.8   62.3 60.0     45.2
France
FR
60.7 56.7   48.7 52.7     46.8
Belgique/België
BE²
91.4 92.2   90.7 90.7     91.0
Italia
IT³
84.9 83.4   81.5 74.8     70.8
Luxembourg
LU²
88.9 88.8   87.4 88.5     87.3
Nederland
NL
57.8 50.6   47.2 35.6     30.0
United Kingdom
UK
32.2 32.6   36.2 36.4     24.0
Ireland
IE
63.6 47.6   68.3 44.0     50.2
Danmark
DK
47.8 52.4   46.2 52.9     50.5
Hellas
EL²
  77.2   79.9 71.2     75.3
España
ES
    68.9 54.6 59.1     63.0
Portugal
PT
    72.4 51.2 35.5     40.0
Sverige
SE
          41.6   38.8
Österreich
AT
            67.7 49.4
Suomi/Finland
FI
            60.3 31.4
EU i genomsnitt
63 61 / 58.5 56.8 / / 49.8
¹  European Elections following accession
²  Voting compulsory
³ Italy - voting: is a civic obligation, no penalty