Europarl  
 
Polen
Grunddata
Vallagar
Fördelning på partigrupper
Utveckling av valdeltagande
vid allmänna val
Kandidatlista
Belgien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Portugal
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Storbritannien
 
 


Webbkarta Rättsligt meddelande
     
Startsida >> Din röst i Europa >> Polen >> Utveckling av valdeltagande >> vid allmänna val

Polen - Utveckling av valdeltagande vid allmänna val

Polen - Utveckling av valdeltagande vid allmänna val


Information on the turnout in national legislative elections is taken from International IDEA Data base on Voter Turnout (http://www.idea.int/vt/index.cfm) [copyright © International Institute for Democracy and Electoral Assistance].