Europarl  
 
Belgien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Storbritannien
 
 


Webbkarta Rättsligt meddelande
     
Startsida >> Din röst i Europa

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
EU-15
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgien
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Danmark
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Tyskland
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Grekland
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Spanien
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Frankrike
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Irland
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Italien
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Luxemburg
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Nederländerna
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Österrike
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugal
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Finland
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Sverige
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Förenade kungariket
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
Anslutningsländerna 10
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Cypern
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Tjeckien
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Estland
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Ungern
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Litauen
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Lettland
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Polen
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Slovenien
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovakien
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Naturlig ökning: skillnad mellan antalet levande födda och antalet döda
(2*) Nettomigration: uträknad som skillnaden mellan total befolkningsökning och naturlig ökning