Sans préjudice de la composition du PE au 20/07/04

30/06/2004 11:48:00

 
a. TS - Tėvynės Sąjunga(PPE-DE)
1. Laima Liucija ANDRIKIENĖ 2. Vytautas LANDSBERGIS
b. VNDPS - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga (PPE-DE)
1. Gintaras DIDŽIOKAS
c. LSDP - Lietuvos socialdemokratų Partija (PSE)
1. Vincas Justas PALECKIS 2. Aloyzas SAKALAS
d. LCS - Liberalų ir Centro Sajunga (ELDR)
1. Eugenijus GENTVILAS 2. Margarita STARKEVIČIŪTĖ
e. LDP - Liberalų Demokratų Partija (ELDR)
1. Rolandas PAVILIONIS
f. DP- Darbo Partija (autres)
1. Šarūnas BIRUTIS 4. Jolanta DIČKUTĖ
2. Danutė BUDREIKAITĖ 5. Ona JUKNEVIČIENĖ
3. Arūnas DEGUTIS
- Collaboration EP - Eos Gallup Europe.