Bez udania skutočného rozloženia politických skupín v EP 20.07.2004

07/07/2004 11:36

Member States197919841987198919941995199619992004
DE65.756.8 62.360  45.243
FR60.756.7 48.752.7  46.842.75
BE91.492.2 90.790.7  9190.81
IT84.983.4 81.574.8  70.873.1
LU88.988.8 87.488.5  87.390
NL57.850.6 47.235.6  3039.3
UK32.232.6 36.236.4  2438.9
IE63.647.6 68.344  50.259.7
DK47.852.4 46.252.9  50.547.9
EL 77.2 79.971.2  75.363.4
ES  68.954.659.1  6345.1
PT  72.451.235.5  4038.79
SE     41.6 38.837.8
AT      67.749.442.43
FI      60.331.441.1
CZ        28.3
EE        26.89
CY        71.19
LV        41.34
LT        48.38
HU        38.5
MT        82.37
PL        20.87
SI        28.3
SK        16.96
Average EU6361/58.556.8//49.845.6

- Collaboration EP - Eos Gallup Europe.