Директен достъп до главния браузър (натиснете Enter) Достъп до съдържанието на страницата (натиснете Enter) Директен достъп до другите уеб страници (натиснете Enter)

Резултати по държави

Тази секция от уебсайта е посветена на резултатите от изборите в 28-те държави членки.

Избирайки държава от менюто по-горе, ще можете да намерите следната информация за всяка държава членка:

  • резултати от изборите през 2009 г. (с изключение на Хърватия)
  • резултати от изборите през 2014 г. (от 25 май 2014 г.)

Наред с това за всяка държава членка ще видите:

  • избирателна активност за всяка една от избирателните процедури
  • резултати по политически партии в проценти
  • места по политически групи
  • таблица, която обобщава резултатите по политически партии и разпределението на избраните кандидати в политическите групи
  • равновесието на половете за всяка една от избирателните процедури