Директен достъп до главния браузър (натиснете Enter) Достъп до съдържанието на страницата (натиснете Enter) Директен достъп до другите уеб страници (натиснете Enter)

Резултати по държави

Литва

Дял на гласувалите избиратели

Крайни резултати

22/09/2014 10:55 CEST

Литва: Сравнение на дела на гласувалите избиратели на национално и европейско равнище
Година и брой страни в ЕС Процент Литва Процент Европейски съюз
2004
EU25
48.38 45.47
2009
EU27
20.98 42.97
2014
EU28
47.35 42.61

Източник: TNS/Scytl в сътрудничество с Европейския парламент


Резултати по национални партии

Крайни резултати

02/06/2014 16:22 CEST

Литва: Резултати по национални партии
Политически партии Проценти
TS-LKD 17.43
LSDP 17.26
LRLS 16.55
TT 14.25
DP 12.81
LLRA (AWPL) 8.05
LVZS 6.61
LZP 3.56
TS 2.00
LiCS 1.48
Други партии 0.00
Раздел:
  • TS-LKD : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
  • LSDP : Lietuvos socialdemokratų partija
  • LRLS : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
  • TT : Partija Tvarka ir teisingumas
  • DP : Darbo partija
  • LLRA (AWPL) : Lietuvos lenkų rinkimų akcija
  • LVZS : Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga
  • LZP : Lietuvos žaliųjų partija
  • TS : Tautininkų sąjunga
  • LiCS : Liberalų ir centro sąjunga
  • Други партии

Източник: TNS/Scytl в сътрудничество с Европейския парламент


Места по политически групи

Встъпителна сесия през 2014 г.

Места по европейски политически групи
Политически групи Места
ЕНП 2
S&D 2
EKP 1
ALDE 3
GUE/NGL 0
Зелените lECA 1
EFDD 2
NI 0
Раздел:
  • ЕНП : Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • EKP : Европейски консерватори и реформисти
  • ALDE : Алианс на либералите и демократите за Европа
  • GUE/NGL : Европейска обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените lECA : Зелените l Европейски Свободен Алианс
  • EFDD : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • NI : Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група

Обобщаваща таблица

Встъпителна сесия през 2014 г.

Обобщаваща таблица по европейски политически групи и национални политически партии
Партии % Места ЕНП S&D EKP ALDE GUE/NGL Зелените lECA EFDD NI
Общо 100 11 2 2 1 3 0 1 2 0
TS-LKD 17.43 2 2
LSDP 17.26 2 2
LRLS 16.55 2 2
TT 14.25 2 2
DP 12.81 1 1
LLRA (AWPL) 8.05 1 1
LVZS 6.61 1 1
LZP 3.56 0
TS 2.00 0
LiCS 1.48 0
Други партии 0.00 0
Раздел:
  • ЕНП : Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • EKP : Европейски консерватори и реформисти
  • ALDE : Алианс на либералите и демократите за Европа
  • GUE/NGL : Европейска обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените lECA : Зелените l Европейски Свободен Алианс
  • EFDD : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • NI : Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група
Раздел:
  • TS-LKD : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
  • LSDP : Lietuvos socialdemokratų partija
  • LRLS : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
  • TT : Partija Tvarka ir teisingumas
  • DP : Darbo partija
  • LLRA (AWPL) : Lietuvos lenkų rinkimų akcija
  • LVZS : Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga
  • LZP : Lietuvos žaliųjų partija
  • TS : Tautininkų sąjunga
  • LiCS : Liberalų ir centro sąjunga
  • Други партии

Процентен дял на мъжете и жените

Встъпителна сесия през 2014 г.

participation-rate.table05.caption
Процент на мъжете Процент на жените
2004EU25 62 38
2009EU27 75 25
2014EU28 91 9