Директен достъп до главния браузър (натиснете Enter) Достъп до съдържанието на страницата (натиснете Enter) Директен достъп до другите уеб страници (натиснете Enter)

Дял на гласувалите избиратели

Крайни резултати

Резултат от европейските избори за Европейския съюз
Година и брой страни в ЕС Процент
1979
EU9
61.99
1984
EU10
58.98
1989
EU12
58.41
1994
EU12
56.67
1999
EU15
49.51
2004
EU25
45.47
2009
EU27
42.97
2014
EU28
42.61

Източник: TNS/Scytl в сътрудничество с Европейския парламент

Гласували избиратели според държавата (%)

Гласували избиратели според държавата (%)
Държава
1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014
Европейски съюз Европейски съюз 61.99 - 58.98 - 58.41 56.67 - - 49.51 45.47 - 42.97 - 42.61
Белгия Белгия 91.36 92.09 90.73 90.66 91.05 90.81 90.39 89.64
Дания Дания 47.82 52.38 46.17 52.92 50.46 47.89 59.54 56.32
Германия Германия 65.73 56.76 62.28 60.02 45.19 43 43.27 48.10
Ирландия Ирландия 63.61 47.56 68.28 43.98 50.21 58.58 58.64 52.44
Франция Франция 60.71 56.72 48.8 52.71 46.76 42.76 40.63 42.43
Италия Италия 85.65 82.47 81.07 73.6 69.76 71.72 65.05 57.22
Люксембург Люксембург 88.91 88.79 87.39 88.55 87.27 91.35 90.76 85.55
Нидерландия Нидерландия 58.12 50.88 47.48 35.69 30.02 39.26 36.75 37.32
Обединено кралство Обединено кралство 32.35 32.57 36.37 36.43 24 38.52 34.7 35.60
Гърция Гърция 81.48 80.59 80.03 73.18 70.25 63.22 52.61 59.97
Испания Испания 68.52 54.71 59.14 63.05 45.14 44.87 43.81
Португалия Португалия 72.42 51.1 35.54 39.93 38.6 36.77 33.67
Швеция Швеция 41.63 38.84 37.85 45.53 51.07
Австрия Австрия 67.73 49.4 42.43 45.97 45.39
Финландия Финландия 57.6 30.14 39.43 38.6 39.10
Чешка република Чешка република 28.3 28.22 18.20
Естония Естония 26.83 43.9 36.52
Кипър Кипър 72.5 59.4 43.97
Литва Литва 48.38 20.98 47.35
Латвия Латвия 41.34 53.7 30.24
Унгария Унгария 38.5 36.31 28.97
Малта Малта 82.39 78.79 74.80
Полша Полша 20.87 24.53 23.83
Словения Словения 28.35 28.37 24.55
Словакия Словакия 16.97 19.64 13.05
България България 29.22 38.99 35.84
Румъния Румъния 29.47 27.67 32.44
Хърватия Хърватия 20.84 25.24

Източник: TNS/Scytl в сътрудничество с Европейския парламент

Разширяване на Европейския съюз:

1979 - EU9 -
9 държави-членки: Германия, Франция, Италия, Холандия, Белгия, Люксембург, Обединено кралство, Дания и Ирландия
1984 - EU10 -
9-те държави-членки + Гърция през 1981 г.
1989 - EU12 -
10-те държави-членки + Испания и Португалия през 1986 г.
1994 - EU12 -
12 държави-членки
1999 - EU15 -
12-те държави-членки + Австрия, Швеция и Финландия през 1995 г.
2004 - EU25 -
15-те държави-членки + Полша, Унгария, Словения, Словакия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Кипър и Малта през 2004 г.
2009 - EU27 -
25-те държави-членки + България и Румъния през 2007 г.
2014 - EU28 -
27-те държави-членки + Хърватия през 2013 г.