Direkte adgang til den primære browser (tryk på Enter) Adgang til sideindholdet (tryk på Enter) Direkte adgang til andre sider (tryk på Enter)

Resultater fordelt på land

I denne del af webstedet finder du valgresultaterne i de 28 medlemsstater.

Ved at vælge et land i menuen ovenfor finder du følgende oplysninger for hver medlemsstat:

  • valgresultaterne i 2009 (bortset fra Kroatien)
  • valgresultaterne i 2014 (fra den 25. maj 2014).

Desuden finder du følgende oplysninger for hver medlemsstat:

  • Valgdeltagelsen ved hvert valg til Europa-Parlamentet
  • Resultaterne fordelt efter politiske partier i procent
  • Antal mandater fordelt efter politisk gruppe
  • En oversigtstabel med resultaterne fordelt efter politiske partier og fordelingen af de valgte kandidater på de politiske grupper
  • Kønsfordelingen ved hvert valg til Europa-Parlamentet