Άμεση πρόσβαση στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης (πατήστε Enter) Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε Enter) Άμεση πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες (πατήστε Enter)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου έχει αντικείμενο τα εκλογικά αποτελέσματα στα 28 κράτη μέλη.

Επιλέγοντας μία χώρα στο παραπάνω μενού θα δείτε για κάθε κράτος μέλος:

  • τα εκλογικά αποτελέσματα του 2009 (εκτός από την Κροατία)
  • τα εκλογικά αποτελέσματα του 2014 (από τις 25 Μαΐου 2014)

Επιπλέον, θα δείτε για κάθε κράτος μέλος:

  • Τα ποσοστά συμμετοχής στις εκάστοτε ευρωπαϊκές εκλογές
  • Τα ποσοστά που έλαβε κάθε πολιτικό κόμμα
  • Τις έδρες που έλαβε κάθε πολιτική ομάδα
  • Συνοπτικό πίνακα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα ανά πολιτικό κόμμα και την κατανομή των εκλεγμένων υποψηφίων στις πολιτικές ομάδες
  • Την ισορροπία των φύλων στις εκάστοτε ευρωπαϊκές εκλογές