Άμεση πρόσβαση στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης (πατήστε Enter) Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε Enter) Άμεση πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες (πατήστε Enter)

Ποσοστό συμμετοχής

Τελικά αποτελέσματα

Ποσοστό συμμετοχής στις Ευρωεκλογές
Έτος και αριθμός μελών της ΕΕ Ποσοστό
1979
EU9
61.99
1984
EU10
58.98
1989
EU12
58.41
1994
EU12
56.67
1999
EU15
49.51
2004
EU25
45.47
2009
EU27
42.97
2014
EU28
42.61

Πηγή: TNS/Scytl σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ποσοστό συμμετοχής ανά χώρα (σε %)

Ποσοστό συμμετοχής ανά χώρα (σε %)
Χώρα
1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση 61.99 - 58.98 - 58.41 56.67 - - 49.51 45.47 - 42.97 - 42.61
Βέλγιο Βέλγιο 91.36 92.09 90.73 90.66 91.05 90.81 90.39 89.64
Δανία Δανία 47.82 52.38 46.17 52.92 50.46 47.89 59.54 56.32
Γερμανία Γερμανία 65.73 56.76 62.28 60.02 45.19 43 43.27 48.10
Ιρλανδία Ιρλανδία 63.61 47.56 68.28 43.98 50.21 58.58 58.64 52.44
Γαλλία Γαλλία 60.71 56.72 48.8 52.71 46.76 42.76 40.63 42.43
Ιταλία Ιταλία 85.65 82.47 81.07 73.6 69.76 71.72 65.05 57.22
Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο 88.91 88.79 87.39 88.55 87.27 91.35 90.76 85.55
Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες 58.12 50.88 47.48 35.69 30.02 39.26 36.75 37.32
Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο 32.35 32.57 36.37 36.43 24 38.52 34.7 35.60
Ελλάδα Ελλάδα 81.48 80.59 80.03 73.18 70.25 63.22 52.61 59.97
Ισπανία Ισπανία 68.52 54.71 59.14 63.05 45.14 44.87 43.81
Πορτογαλία Πορτογαλία 72.42 51.1 35.54 39.93 38.6 36.77 33.67
Σουηδία Σουηδία 41.63 38.84 37.85 45.53 51.07
Αυστρία Αυστρία 67.73 49.4 42.43 45.97 45.39
Φινλανδία Φινλανδία 57.6 30.14 39.43 38.6 39.10
Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία 28.3 28.22 18.20
Εσθονία Εσθονία 26.83 43.9 36.52
Κύπρος Κύπρος 72.5 59.4 43.97
Λιθουανία Λιθουανία 48.38 20.98 47.35
Λεττονία Λεττονία 41.34 53.7 30.24
Ουγγαρία Ουγγαρία 38.5 36.31 28.97
Μάλτα Μάλτα 82.39 78.79 74.80
Πολωνία Πολωνία 20.87 24.53 23.83
Σλοβενία Σλοβενία 28.35 28.37 24.55
Σλοβακία Σλοβακία 16.97 19.64 13.05
Βουλγαρία Βουλγαρία 29.22 38.99 35.84
Ρουμανία Ρουμανία 29.47 27.67 32.44
Κροατία Κροατία 20.84 25.24

Πηγή: TNS/Scytl σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1979 - EU9 -
9 κράτη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Ιρλανδία
1984 - EU10 -
Τα 9 κράτη μέλη + Ελλάδα το 1981
1989 - EU12 -
Τα 10 κράτη μέλη + Ισπανία και Πορτογαλία το 1986
1994 - EU12 -
12 κράτη μέλη
1999 - EU15 -
Τα 12 κράτη μέλη + Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία το 1995
2004 - EU25 -
Τα 15 κράτη μέλη + Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος και Μάλτα το 2004
2009 - EU27 -
Τα 25 κράτη μέλη + Βουλγαρία και Ρουμανία το 2007
2014 - EU28 -
Τα 27 κράτη μέλη + Κροατία το 2013