Izravni pristup glavnom pretraživaču (pritisnite tipku Uđi) Pristup sadržaju stranica (pritisnite tipku Uđi) Izravni pristup drugim stranicama (pritisnite tipku Uđi)

Rezultati izbora

Parlament na odlasku

06/05/2014 12:00 CEST

Odaziv birača

Konačni rezultati

42.97%
Izborni rezultati 2014 godine po političkoj skupini
Ikona Ime Postotak
EPP logo
EPP
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
Rezultat: 274 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 35.77 %
S&D logo
S&D
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
Rezultat: 196 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 25.59 %
ALDE logo
ALDE
Savez liberala i demokrata za Europu
Rezultat: 83 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 10.83 %
GREENS/EFA logo
Zeleni/ESS
Zeleni/Europski slobodni savez
Rezultat: 57 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 7.44 %
ECR logo
ECR
Europski konzervativci i reformisti
Rezultat: 57 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 7.44 %
GUE/NGL logo
GUE/NGL
Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
Rezultat: 35 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 4.57 %
EFD logo
EFD
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
Rezultat: 31 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 4.05 %
NA logo
NI
Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika
Rezultat: 33 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 4.31 %