Izravni pristup glavnom pretraživaču (pritisnite tipku Uđi) Pristup sadržaju stranica (pritisnite tipku Uđi) Izravni pristup drugim stranicama (pritisnite tipku Uđi)

Rezultati izbora

Izborna godina 2014

01/07/2014 10:14 CEST

Odaziv birača

Konačni rezultati

42.61%
Izborni rezultati 2014 godine po političkoj skupini
Ikona Ime Postotak
EPP logo
EPP
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
Rezultat: 221 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 29.43 %
S&D logo
S&D
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
Rezultat: 191 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 25.43 %
ECR logo
ECR
Europski konzervativci i reformisti
Rezultat: 70 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 9.32 %
ALDE logo
ALDE
Savez liberala i demokrata za Europu
Rezultat: 67 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 8.92 %
GUE/NGL logo
GUE/NGL
Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
Rezultat: 52 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 6.92 %
GREENS/EFA logo
Zeleni/ESS
Zeleni/Europski slobodni savez
Rezultat: 50 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 6.66 %
EFDD logo
EFDD
Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije
Rezultat: 48 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 6.39 %
NA logo
NI
Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika
Rezultat: 52 Zastupnici Zastupnici icon

Rezultat kao postotak: 6.92 %