Tiesioginė prieiga prie pagrindinės naršyklės (spustelėti Enter) Prieiga prie puslapio turinio (spustelėti Enter) Tiesioginė prieiga prie kitų interneto svetainių (spustelėti Enter)

Rezultatas pagal valstybes

Ši svetainės dalis skirta rinkimų rezultatams 28-iose valstybėse narėse

Pasirinkę šalį aukščiau esančiame meniu, rasite šią informaciją apie kiekvieną valstybę narę:

  • 2009 m. rinkimų rezultatus (išskyrus Kroatiją)
  • 2014 m. rinkimų rezultatus (nuo 2014 m. gegužės 25 d.)

Be to, rasite šią informaciją apie kiekvieną valstybę narę:

  • aktyvumo per kiekvienus Europos Parlamento rinkimus rodiklį
  • rezultatus pagal partijas (%)
  • vietų skaičių kiekvienoje frakcijoje
  • apibendrinamąją lentelę, kurioje pateikti rezultatai pagal partijas ir išrinktų kandidatų pasiskirstymą frakcijose
  • lyčių pusiausvyrą per kiekvienus Europos Parlamento rinkimus