Directe toegang tot de belangrijkste browser (druk op Enter) Toegang tot de inhoud van de pagina (druk op Enter) Directe toegang tot de andere sites (druk op Enter)

Resultaten per land

Dit gedeelte van de website is gewijd aan de verkiezingsresultaten in de 28 lidstaten.

Door een land te selecteren in bovenstaand menu, kunt u voor iedere lidstaat het volgende bekijken:

  • de verkiezingsresultaten 2009 (m.u.v. Kroatië)
  • de verkiezingsresultaten 2014 (vanaf 25 mei 2014)

Bovendien ziet u voor iedere lidstaat:

  • de opkomst voor alle Europese verkiezingen
  • de in procenten uitgedrukte resultaten per fractie
  • het aantal zetels per fractie
  • een overzichtstabel met de resultaten per politieke partij en de verdeling van de gekozen kandidaten binnen de fracties
  • het genderevenwicht voor alle Europese verkiezingen