Bezpośredni dostęp do głównej przeglądarki (wciśnij Enter) Dostęp do zawartości strony (wciśnij Enter) Bezpośredni dostęp do innych stron (wciśnij Enter)

Wyniki według kraju

Ta część strony internetowej jest poświęcona wynikom wyborów w 28 państwach członkowskich.

Wybierając kraj w menu powyżej, możesz zobaczyć dla każdego państwa członkowskiego:

  • wyniki wyborów w 2009 r. (z wyjątkiem Chorwacji)
  • wyniki wyborów w 2014 r. (od 25 maja 2014 r.)

Dodatkowo w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego możesz zobaczyć:

  • wskaźniki frekwencji wyborczej dla poszczególnych wyborów europejskich
  • wyniki w % w rozbiciu na partie polityczne
  • mandaty uzyskane przez poszczególne grupy polityczne
  • tabelę zbiorczą zawierającą wyniki w rozbiciu na partie polityczne oraz przynależność wybranych kandydatów do grup politycznych
  • równowagę płci w poszczególnych wyborach europejskich