Bezpośredni dostęp do głównej przeglądarki (wciśnij Enter) Dostęp do zawartości strony (wciśnij Enter) Bezpośredni dostęp do innych stron (wciśnij Enter)

Wyniki według kraju

Belgia

Frekwencja

Ostateczne wyniki

22/09/2014 10:55 CEST

Belgia: Porównanie frekwencji na poziomie krajowym i europejskim
Rok i liczba członków UE Odsetek Belgia Odsetek Unia Europejska
1979
EU9
91.36 61.99
1984
EU10
92.09 58.98
1989
EU12
90.73 58.41
1994
EU12
90.66 56.67
1999
EU15
91.05 49.51
2004
EU25
90.81 45.47
2009
EU27
90.39 42.97
2014
EU28
89.64 42.61

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Belgia

Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

22/09/2014 14:45 CEST

Belgia: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
N-VA 16.79
Open VLD 12.84
CD&V 12.57
PS 10.68
MR 9.88
SP.A 8.30
GROEN 6.69
ECOLO 4.26
cdH 4.14
Vlaams Belang 4.26
PP 2.18
PTB-GO! 2.00
PVDA+ 1.51
FDF 1.23
La droite 0.58
CSP 0.18
SP 0.09
PFF 0.09
ProDG 0.08
FN 0.00
Inne partie W. 1.51
Inne partie G. 0.14
Inne partie F. 0.00
Zakładka:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • SP : Sozialistische Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • FN : Front National
 • Inne partie W. : Inne partie z francuskojęzycznego kolegium wyborczego
 • Inne partie N. : Inne partie z niemieckojęzycznego kolegium wyborczego
 • Inne partie F. : Inne partie z niderlandzkojęzycznego kolegium wyborczego

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Francuskojęzyczne kolegium wyborcze

Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

25/06/2014 11:52 CEST

Francuskojęzyczne kolegium wyborcze: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
PS 29.29
MR 27.10
ECOLO 11.69
cdH 11.36
PP 5.98
PTB-GO! 5.48
FDF 3.38
La droite 1.59
FN 0.00
Inne partie W. 4.13
Zakładka:
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • FN : Front National
 • Inne partie W. : Inne partie z francuskojęzycznego kolegium wyborczego

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

25/06/2014 11:52 CEST

Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
N-VA 26.67
Open VLD 20.40
CD&V 19.96
SP.A 13.18
GROEN 10.62
Vlaams Belang 6.76
PVDA+ 2.41
Inne partie F. 0.00
Zakładka:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • Inne partie F. : Inne partie z niderlandzkojęzycznego kolegium wyborczego

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze

Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

03/06/2014 09:39 CEST

Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
CSP 30.34
PFF 16.06
SP 15.12
ProDG 13.23
Inne partie G. 25.25
Zakładka:
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP : Sozialistische Partei
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • Inne partie N. : Inne partie z niemieckojęzycznego kolegium wyborczego

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Belgia

Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 4
S&D 4
EKR 4
ALDE 6
GUE/NGL 0
Zieloni/WSE 2
EFDD 0
NI 1
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Francuskojęzyczne kolegium wyborcze

Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 1
S&D 3
EKR 0
ALDE 3
GUE/NGL 0
Zieloni/WSE 1
EFDD 0
NI 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 2
S&D 1
EKR 4
ALDE 3
GUE/NGL 0
Zieloni/WSE 1
EFDD 0
NI 1
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze

Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 1
S&D 0
EKR 0
ALDE 0
GUE/NGL 0
Zieloni/WSE 0
EFDD 0
NI 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Belgia

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 21 4 4 4 6 0 2 0 1
N-VA 16.79 4 4
Open VLD 12.84 3 3
CD&V 12.57 2 2
PS 10.68 3 3
MR 9.88 3 3
SP.A 8.30 1 1
GROEN 6.69 1 1
ECOLO 4.26 1 1
cdH 4.14 1 1
Vlaams Belang 4.26 1 1
PP 2.18 0
PTB-GO! 2.00 0
PVDA+ 1.51 0
FDF 1.23 0
La droite 0.58 0
CSP 0.18 1 1
SP 0.09 0
PFF 0.09 0
ProDG 0.08 0
FN 0.00 0
Inne partie W. 1.51 0
Inne partie G. 0.14 0
Inne partie F. 0.00 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • SP : Sozialistische Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • FN : Front National
 • Inne partie W. : Inne partie z francuskojęzycznego kolegium wyborczego
 • Inne partie N. : Inne partie z niemieckojęzycznego kolegium wyborczego
 • Inne partie F. : Inne partie z niderlandzkojęzycznego kolegium wyborczego

Francuskojęzyczne kolegium wyborcze

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 8 1 3 0 3 0 1 0 0
PS 29.29 3 3
MR 27.10 3 3
ECOLO 11.69 1 1
cdH 11.36 1 1
PP 5.98 0
PTB-GO! 5.48 0
FDF 3.38 0
La droite 1.59 0
FN 0.00 0
Inne partie W. 4.13 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • FN : Front National
 • Inne partie W. : Inne partie z francuskojęzycznego kolegium wyborczego

Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 12 2 1 4 3 0 1 0 1
N-VA 26.67 4 4
Open VLD 20.40 3 3
CD&V 19.96 2 2
SP.A 13.18 1 1
GROEN 10.62 1 1
Vlaams Belang 6.76 1 1
PVDA+ 2.41 0
Inne partie F. 0.00 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • Inne partie F. : Inne partie z niderlandzkojęzycznego kolegium wyborczego

Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CSP 30.34 1 1
PFF 16.06 0
SP 15.12 0
ProDG 13.23 0
Inne partie G. 25.25 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP : Sozialistische Partei
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • Inne partie N. : Inne partie z niemieckojęzycznego kolegium wyborczego

Rozkład kobiet i mężczyzn

Posiedzenie otwierające 2014

participation-rate.table05.caption
Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
1979EU9 92 8
1984EU10 83 17
1989EU12 83 17
1994EU12 68 32
1999EU15 72 28
2004EU25 67 33
2009EU27 64 36
2014EU28 71 29