Bezpośredni dostęp do głównej przeglądarki (wciśnij Enter) Dostęp do zawartości strony (wciśnij Enter) Bezpośredni dostęp do innych stron (wciśnij Enter)

Wyniki według kraju

Dania

Frekwencja

Ostateczne wyniki

22/09/2014 10:55 CEST

Dania: Porównanie frekwencji na poziomie krajowym i europejskim
Rok i liczba członków UE Odsetek Dania Odsetek Unia Europejska
1979
EU9
47.82 61.99
1984
EU10
52.38 58.98
1989
EU12
46.17 58.41
1994
EU12
52.92 56.67
1999
EU15
50.46 49.51
2004
EU25
47.89 45.47
2009
EU27
59.54 42.97
2014
EU28
56.32 42.61

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

22/09/2014 14:09 CEST

Dania: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
O. (DF) 26.60
A. (S) 19.10
V. (V) 16.70
F. (SF) 11.00
C. (KF) 9.10
N. 8.10
B. (RV) 6.50
I. (LA) 2.90
Inne partie 0.00
Zakładka:
 • O. (DF) : Dansk Folkeparti
 • A. (S) : Socialdemokratiet
 • V. (V) : Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • F. (SF) : Socialistisk Folkeparti
 • C. (KF) : Det Konservative Folkeparti
 • N. : Folkebevægelsen mod EU
 • B. (RV) : Det Radikale Venstre
 • I. (LA) : Ny Alliance
 • Inne partie

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 1
S&D 3
EKR 4
ALDE 3
GUE/NGL 1
Zieloni/WSE 1
EFDD 0
NI 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 13 1 3 4 3 1 1 0 0
O. (DF) 26.60 4 4
A. (S) 19.10 3 3
V. (V) 16.70 2 2
F. (SF) 11.00 1 1
C. (KF) 9.10 1 1
N. 8.10 1 1
B. (RV) 6.50 1 1
I. (LA) 2.90 0
Inne partie 0.00 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • O. (DF) : Dansk Folkeparti
 • A. (S) : Socialdemokratiet
 • V. (V) : Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • F. (SF) : Socialistisk Folkeparti
 • C. (KF) : Det Konservative Folkeparti
 • N. : Folkebevægelsen mod EU
 • B. (RV) : Det Radikale Venstre
 • I. (LA) : Ny Alliance
 • Inne partie

Rozkład kobiet i mężczyzn

Posiedzenie otwierające 2014

participation-rate.table05.caption
Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
1979EU9 69 31
1984EU10 62 38
1989EU12 62 38
1994EU12 56 44
1999EU15 62 38
2004EU25 57 43
2009EU27 54 46
2014EU28 62 38