Frekwencja 20.98%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

TS-LKD
percent 26.86%
seats 4
LSDP
percent 18.61%
seats 3
TT
percent 12.22%
seats 2
DP
percent 8.79%
seats 1
LLRA (AWPL)
percent 8.42%
seats 1
LRLS
percent 7.36%
seats 1
LiCS
percent 3.47%
seats 0
LCP
percent 3.09%
seats 0
KKSS
percent 2.93%
seats 0
FRONTO
percent 2.43%
seats 0
LVLS
percent 1.87%
seats 0
PDP
percent 1.35%
seats 0
ZP
percent 1.27%
seats 0
TPP
percent 1.04%
seats 0
LK
percent 0.29%
seats 0
Inne partie
percent 0.00%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
4

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
3

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
2

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
1

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
2

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 25 %

Odsetek mężczyzn 75 %

Posiedzenie otwierające 2014