Frekwencja 90.76%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

CSV
percent 31.33%
seats 3
LSAP
percent 19.42%
seats 1
DP
percent 18.71%
seats 1
déi gréng
percent 16.84%
seats 1
ADR
percent 7.37%
seats 0
déi Lénk
percent 3.41%
seats 0
KPL
percent 1.54%
seats 0
Ind.
percent 1.37%
seats 0
Inne partie
percent 0.01%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
3

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
1

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
1

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 17 %

Odsetek mężczyzn 83 %

Posiedzenie otwierające 2014