Frekwencja 45.53%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

S
percent 24.41%
seats 5
M
percent 18.83%
seats 4
FP
percent 13.58%
seats 3
MP
percent 11.02%
seats 2
PP
percent 7.13%
seats 1
V
percent 5.66%
seats 1
C
percent 5.47%
seats 1
KD
percent 4.68%
seats 1
Junilistan
percent 3.55%
seats 0
SD
percent 3.27%
seats 0
F!
percent 2.22%
seats 0
Inne partie
percent 0.18%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
5

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
5

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
4

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
3

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
1

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 56 %

Odsetek mężczyzn 44 %

Posiedzenie otwierające 2014