Bezpośredni dostęp do głównej przeglądarki (wciśnij Enter) Dostęp do zawartości strony (wciśnij Enter) Bezpośredni dostęp do innych stron (wciśnij Enter)

Miejsca według grup politycznych i państw członkowskich

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsce według grupy politycznej i państwa członkowskiego
Kraj
EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI Łącznie
Unia Europejska Unia Europejska 221 191 70 67 52 50 48 52 751
Belgia Belgia 4 4 4 6 2 1 21
Bułgaria Bułgaria 7 4 2 4 17
Republika Czeska Republika Czeska 7 4 2 4 3 1 21
Dania Dania 1 3 4 3 1 1 13
Niemcy Niemcy 34 27 8 4 8 13 2 96
Estonia Estonia 1 1 3 1 6
Irlandia Irlandia 4 1 1 1 4 11
Grecja Grecja 5 4 1 6 5 21
Hiszpania Hiszpania 17 14 8 11 4 54
Francja Francja 20 13 7 4 6 1 23 74
Chorwacja Chorwacja 5 2 1 2 1 11
Włochy Włochy 17 31 3 17 5 73
Cypr Cypr 2 2 2 6
Łotwa Łotwa 4 1 1 1 1 8
Litwa Litwa 2 2 1 3 1 2 11
Luksemburg Luksemburg 3 1 1 1 6
Węgry Węgry 12 4 2 3 21
Malta Malta 3 3 6
Holandia Holandia 5 3 2 7 3 2 4 26
Austria Austria 5 5 1 3 4 18
Polska Polska 23 5 19 4 51
Portugalia Portugalia 7 8 2 4 21
Rumunia Rumunia 15 16 1 32
Słowenia Słowenia 5 1 1 1 8
Słowacja Słowacja 6 4 2 1 13
Finlandia Finlandia 3 2 2 4 1 1 13
Szwecja Szwecja 4 6 3 1 4 2 20
Wielka Brytania Wielka Brytania 20 20 1 1 6 24 1 73

Każda grupa polityczna musi składać się z 25 posłów do PE z przynajmniej 7 państw członkowskich.

Zakładka:
  • EPL - Logo partii EPL: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Logo partii S&D: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Logo partii EKR: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • ALDE - Logo partii ALDE: Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • GUE/NGL - Logo partii GUE/NGL: Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Logo partii Zieloni/WSE: Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
  • EFDD - Logo partii EFDD: Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
  • NI - Logo partii NI: Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej