Priamy prístup k hlavnému prehľadávaču (stlačte Enter) Prístup k obsahu stránky (stlačte Enter) Priamy prístup k iným stránkam (stlačte Enter)

Účasť

Konečné výsledky

Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu pre Európsku úniu
Rok a počet členov Európskej únie Percento
1979
EU9
61.99
1984
EU10
58.98
1989
EU12
58.41
1994
EU12
56.67
1999
EU15
49.51
2004
EU25
45.47
2009
EU27
42.97
2014
EU28
42.61

Zdroj: TNS/Scytl v spolupráci s Európskym parlamentom

Účasť podľa krajiny (v %)

Účasť podľa krajiny (v %)
Štát
1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014
Európska únia Európska únia 61.99 - 58.98 - 58.41 56.67 - - 49.51 45.47 - 42.97 - 42.61
Belgicko Belgicko 91.36 92.09 90.73 90.66 91.05 90.81 90.39 89.64
Dánsko Dánsko 47.82 52.38 46.17 52.92 50.46 47.89 59.54 56.32
Nemecko Nemecko 65.73 56.76 62.28 60.02 45.19 43 43.27 48.10
Írsko Írsko 63.61 47.56 68.28 43.98 50.21 58.58 58.64 52.44
Francúzsko Francúzsko 60.71 56.72 48.8 52.71 46.76 42.76 40.63 42.43
Taliansko Taliansko 85.65 82.47 81.07 73.6 69.76 71.72 65.05 57.22
Luxembursko Luxembursko 88.91 88.79 87.39 88.55 87.27 91.35 90.76 85.55
Holandsko Holandsko 58.12 50.88 47.48 35.69 30.02 39.26 36.75 37.32
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 32.35 32.57 36.37 36.43 24 38.52 34.7 35.60
Grécko Grécko 81.48 80.59 80.03 73.18 70.25 63.22 52.61 59.97
Španielsko Španielsko 68.52 54.71 59.14 63.05 45.14 44.87 43.81
Portugalsko Portugalsko 72.42 51.1 35.54 39.93 38.6 36.77 33.67
Švédsko Švédsko 41.63 38.84 37.85 45.53 51.07
Rakúsko Rakúsko 67.73 49.4 42.43 45.97 45.39
Fínsko Fínsko 57.6 30.14 39.43 38.6 39.10
Česká republika Česká republika 28.3 28.22 18.20
Estónsko Estónsko 26.83 43.9 36.52
Cyprus Cyprus 72.5 59.4 43.97
Litva Litva 48.38 20.98 47.35
Lotyšsko Lotyšsko 41.34 53.7 30.24
Maďarsko Maďarsko 38.5 36.31 28.97
Malta Malta 82.39 78.79 74.80
Poľsko Poľsko 20.87 24.53 23.83
Slovinsko Slovinsko 28.35 28.37 24.55
Slovensko Slovensko 16.97 19.64 13.05
Bulharsko Bulharsko 29.22 38.99 35.84
Rumunsko Rumunsko 29.47 27.67 32.44
Chorvátsko Chorvátsko 20.84 25.24

Zdroj: TNS/Scytl v spolupráci s Európskym parlamentom

Rozšírenie Európskej únie:

1979 - EU9 -
9 členských štátov: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Dánsko a Írsko
1984 - EU10 -
9 členských štátov + Grécko v roku 1981
1989 - EU12 -
10 členských štátov + Španielsko a Portugalsko v roku 1986
1994 - EU12 -
12 členských štátov
1999 - EU15 -
12 členských štátov + Rakúsko, Švédsko a Fínsko v roku 1995
2004 - EU25 -
15 členských štátov + Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus a Malta v roku 2004
2009 - EU27 -
25 členských štátov + Bulharsko a Rumunsko v roku 2007
2014 - EU28 -
27 členských štátov + Chorvátsko v roku 2013