Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

AGRIENVIсъвместно заседание -11:01 / 12:31 - 08-10-2019
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Тема
Hearing of Janusz Wojciechowski, commissionar designate, Agriculture

This event is also available on our multidevice player.