Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMMЗаседание на комисии -15:04 / 17:21 - 18-11-2019
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Тема
This event is also available on our multidevice player.
Дневен ред
 • Mon, 18 Nov 2019 15:00 - 17:00
  • With the Council and Commission
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 (FEMM/9/01335) Violence against women: state of play in the Member States and exchange of best practices
  • *** Voting time ***
  • 4.0 (FEMM/9/01783) FEMM Committee Calendar 2020
  • *** End of vote ***
  • 5.0 Any other business
  • 6.0 Next meetings (FEMM(2019)1204_1) Wed, 4 Dec 2019