Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия по петиции

AGRIENVIPETIсъвместно заседание -09:11 / 13:07 - 05-12-2019
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Тема
This event is also available on our multidevice player.