Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Търсене на видео запис от пленарното заседание

 
02-07-2019 Всички мандати
 
 
 
 

Откриване на заседанието

09:02 / 09:02 - 19-09-2019
 
Настоящ оратор
Dimitrios PAPADIMOULIS Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Гърция
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Комисия по бюджети
Заместник
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • Комисия по регионално развитие
 
 
 
Оратор по темата
 
This event is also available on our multidevice player.
  • 09:02 Papadimoulis, Dimitrios (селекциониране)
Списък на темите: Чт, 19 IX 2019
 
This event is also available on our multidevice player.