Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Търсене на видео запис от пленарното заседание

 
02-07-2019 Всички мандати
 
 
 
 

Откриване на заседанието

09:00 / 09:00 - 16-01-2020
 
Настоящ оратор
Ewa KOPACZ Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Полша
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
Заместник
  • Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • Делегация за връзки с Китайската народна република
  • Комисия по развитие
 
 
 
Оратор по темата
 
This event is also available on our multidevice player.
  • 09:00 Kopacz, Ewa (селекциониране)
Списък на темите: Чт, 16 I 2020
 
This event is also available on our multidevice player.