Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Прието решение относно реформата на общата европейска система за убежище (разискване)

15:04 / 16:55 - 11-05-2016
 
Настоящ оратор
Alexander Graf LAMBSDORFF Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Германия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по международна търговия
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
Заместник
  • Комисия по външни работи
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • Делегация за връзки с Израел
 
 
 
Оратор по темата
Списък на темите: Ср, 11 V 2016