Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Възобновяване на заседанието

12:02 / 12:02 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Ioan Mircea PAŞCU Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Румъния
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Комисия по външни работи
  • Делегация за връзки с Япония
  • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
Заместник
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Комисия по транспорт и туризъм
Заместник-председател
 
 
 
Оратор по темата
  • 12:02 Paşcu, Ioan Mircea (селекциониране)