Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Обяснение на вот

12:24 / 12:58 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Pavel TELIČKA Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Чехия
 
 
Заместник-председател
Член
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • Делегация за връзки с Израел
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Делегация за връзки с Беларус
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 
 
 
Оратор по темата