Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Откриване на заседанието

08:30 / 08:30 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Pavel TELIČKA Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Чехия
 
 
Заместник-председател
Член
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • Делегация за връзки с Израел
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Делегация за връзки с Беларус
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 
 
 
Оратор по темата
 
This event is also available on our multidevice player.
  • 08:30 Telička, Pavel (селекциониране)
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.