Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Приветствие с добре дошли

10:55 / 10:55 - 18-07-2019
 
Настоящ оратор
Dita CHARANZOVÁ Renew Europe Group Чехия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
Заместник
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • Комисия по международна търговия
  • Делегация за връзки с Меркосур