Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Предотвратяване на конфликти на интереси в ЕС (разискване)

19:01 / 19:42 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Pedro SILVA PEREIRA Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Португалия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация за връзки с Япония
  • Комисия по конституционни въпроси
Заместник
  • Комисия по международна търговия
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.