Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Откриване на заседанието

09:00 / 09:01 - 10-10-2019
 
Настоящ оратор
Rainer WIELAND Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Германия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • Комисия по конституционни въпроси
  • Комисия по бюджети
Заместник
  • Комисия по петиции
  • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово