Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Политики за заетост и социални политики за еврозоната (разискване)

10:26 / 11:19 - 10-10-2019
 
Настоящ оратор
Nicola BEER група „Renew Europe“ Германия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация за връзки с Израел
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Заместник
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС