Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Закриване на заседанието

12:33 / 12:33 - 10-10-2019
 
Настоящ оратор
Katarina BARLEY Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Германия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Делегация за връзки с Индия
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
Заместник
  • Комисия по външни работи