Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Andrejs MAMIKINS Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Латвия
 
 
Член
  • Комисия по външни работи
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
Заместник-председател
  • Делегация за връзки с Беларус