Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Rainer WIELAND Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Германия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
Заместник
  • Комисия по конституционни въпроси
  • Комисия по петиции
  • Комисия по правни въпроси
  • Комисия по бюджети
  • Комисия по развитие
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова