Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта (разискване)

09:26 / 09:56 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Paul TANG Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Нидерландия
 
 
Член
 • Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
 • Комисия по икономически и парични въпроси
 • Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
 • Комисия по бюджети
 • Европейски парламент
Заместник
 • Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • Делегация за връзки със Съединените американски щати
Заместник-председател
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.