Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Състав на Парламента: вж. протокола

12:03 / 12:11 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Jean-Marie CAVADA Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Франция
 
 
Член
  • Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по заетост и социални въпроси
  • Комисия по култура и образование
Заместник-председател
  • Комисия по правни въпроси
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.