Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Обяснение на вот

12:36 / 12:52 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Rupert MATTHEWS Европейски консерватори и реформисти Обединено кралство
 
 
Член
  • Комисия по култура и образование
  • Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.