Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Обяснение на вот

12:36 / 12:52 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Eleonora FORENZA Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Италия
 
 
Член
  • Комисия по международна търговия
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
Заместник-председател
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.