Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Обяснение на вот

12:36 / 12:52 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Alex MAYER Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Обединено кралство
 
 
Член
  • Подкомисия по правата на човека
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Комисия по външни работи
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
  • Европейски парламент
Заместник
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Комисия по заетост и социални въпроси
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.