Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Обяснение на вот

12:36 / 12:52 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
José Inácio FARIA Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Португалия
 
 
Член
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
  • Делегация за връзки с Япония
  • Комисия по транспорт и туризъм
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.